A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Giver and the Gift-2 (Dawcą i Dar-2) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: Home for the Holidays-13 (Dom na wakacje-13)

Three men and a star in the sky
Znaczenie słowa: Trzech mężczyzn i gwiazdy na niebie
Oh what I would give for a wisdom so bright
Znaczenie słowa: No co ja by³by dawaæ do mądrości tak jasne
One girl with a journey to make
Znaczenie słowa: Jedna dziewczyna z podróży do
Oh how I wish I was that brave
Znaczenie słowa: Aha jak żałuję, że był to odważny

Fearless, shameless, faith through the dark
Znaczenie słowa: Nieustraszony, bezwstydny, wiary przez ciemne
How I wish I was as strong as they are
Znaczenie słowa: Jak ja życzyć ja był tak silny, jak są one

You say come to me wait no more
Znaczenie słowa: Można powiedzieć, kto do mnie czekać nie więcej
I give you all you're asking for
Znaczenie słowa: Daję Ci wszystko, co prosisz
Forget the lies this world has told
Znaczenie słowa: Zapomnij o kłamstwa, które powiedział ten świat
I'll wrap your life in linen gold
Znaczenie słowa: Będziesz owinąć swoje życie w płótno złota
I'm more than just only
Znaczenie słowa: Jestem więcej niż tylko
One night that's holy
Znaczenie słowa: Jedną noc, który jest święty
I?m your star and I'm your wish
Znaczenie słowa: Ja? m swoją gwiazdę i jestem Twoje życzenie
Cause I am both the giver and the gift
Znaczenie słowa: Bo jestem zarówno dawcy, jak i Dar

A child far away born in the night
Znaczenie słowa: Dziecko urodziło się daleko w nocy
Too young to know what is meant for his life
Znaczenie słowa: Zbyt młody aby wiedzieć co to jest oznaczony pod kątem jego życia
But he'll grow and he'll love more than anyone can
Znaczenie słowa: Ale on będzie rosnąć i on będzie kochać bardziej niż ktoś może
And the world's gonna see a light where he stands
Znaczenie słowa: I na świecie żeby zobaczyć światło gdzie stoi

He'll say come to me wait no more
Znaczenie słowa: To powiedz kto mi czekać nie więcej
I give you all you're asking for
Znaczenie słowa: Daję Ci wszystko, co prosisz

Forget the lies this world has told
Znaczenie słowa: Zapomnij o kłamstwa, które powiedział ten świat
I'll wrap your life in linen gold
Znaczenie słowa: Będziesz owinąć swoje życie w płótno złota
I'm more than just only
Znaczenie słowa: Jestem więcej niż tylko
One night that's holy
Znaczenie słowa: Jedną noc, który jest święty
I'm your star and I'm your wish
Znaczenie słowa: Jestem swoją gwiazdę i jestem Twoje życzenie
Cause I am both the giver and the gift
Znaczenie słowa: Bo jestem zarówno dawcy, jak i Dar

Christmas Eve, all I see
Znaczenie słowa: Wigilię Bożego Narodzenia, wszystkim, co widzę
Is snow on the trees
Znaczenie słowa: Jest śnieg na drzewach
And it's white and it glows
Znaczenie słowa: To jest biały i jarzy
That's how I want to be
Znaczenie słowa: To, jak chcesz być

And You say come to me wait no more
Znaczenie słowa: I można powiedzieć, kto do mnie czekać nie więcej
I give you all you're asking for
Znaczenie słowa: Daję Ci wszystko, co prosisz
Forget the lies this world has told
Znaczenie słowa: Zapomnij o kłamstwa, które powiedział ten świat
I'll wrap your life in linen gold
Znaczenie słowa: Będziesz owinąć swoje życie w płótno złota
I'm more than just only
Znaczenie słowa: Jestem więcej niż tylko
One night that's holy
Znaczenie słowa: Jedną noc, który jest święty
I'm your star and I'm your wish
Znaczenie słowa: Jestem swoją gwiazdę i jestem Twoje życzenie
Cause I am both the giver and the gift
Znaczenie słowa: Bo jestem zarówno dawcy, jak i Dar
The giver and the gift
Znaczenie słowa: Dawcą i Dar
The Giver and the Gift-2 (Dawcą i Dar-2) Teksty piosenek The Giver and the Gift-2 (Dawcą i Dar-2) Teksty piosenek-2

Kolejne albumy z Punkt z łaski