A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (Na Boga zielonej ziemi) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: How You Live (Jak mieszkasz)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Znaczenie słowa: Na zielonej ziemi Boga oceanu pływa w genialny blues
The yellow sun warms me and you
Znaczenie słowa: Żółte słońce grzeje mnie i Ciebie
'Til it's chased by an iridescent moon
Znaczenie słowa: 'Til jest ścigany przez opalizujący księżyc
On God's green earth
Znaczenie słowa: Na Boga zielonej ziemi

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Znaczenie słowa: Na zielonej ziemi Boga wspinać się góry z purple haze
Against a sky of stormy grays
Znaczenie słowa: Nieba burzliwy szarości
There are ebony nights and silver days
Znaczenie słowa: Heban noce i dni srebrny
On God's green earth
Znaczenie słowa: Na Boga zielonej ziemi

We live, we laugh and love and dance
Znaczenie słowa: Żyjemy, mamy się śmiać i Kochaj i tańcz
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Znaczenie słowa: Bo Bóg sprawia, że wszystkie rzeczy piękne i doskonałe w ręce
We rise from the ashes of our past
Znaczenie słowa: Wstajemy z popiołów naszej przeszłości
'Cause we've learned the truth at last
Znaczenie słowa: Bo już dowiedzieliśmy się w końcu prawdę
Love is not blind
Znaczenie słowa: Miłość nie jest ślepa
Every color shines
Znaczenie słowa: Każdy kolor świeci
On God's green earth
Znaczenie słowa: Na Boga zielonej ziemi

On God's green earth...if eery color was the same
Znaczenie słowa: Na Boga zielony ziemia... Jeśli straszny kolor był taki sam
And every child had just one name
Znaczenie słowa: I każde dziecko miało tylko jedną nazwę
There'd be no beauty for each of us to claim
Znaczenie słowa: Nie byłoby nie uroda dla każdego z nas do żądania

On God's green earth
Znaczenie słowa: Na Boga zielonej ziemi
We see the scars of yesterday
Znaczenie słowa: Widzimy, że blizny wczoraj
Of wars that we cannot erase
Znaczenie słowa: Wojen, które nie usuwamy
But we can walk hand in hand in healing grace
Znaczenie słowa: Ale mozemy chodzic ręka w rękę w uzdrowienie łaski
On God's green earth
Znaczenie słowa: Na Boga zielonej ziemi

We live, we laugh and love and dance
Znaczenie słowa: Żyjemy, mamy się śmiać i Kochaj i tańcz
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Znaczenie słowa: Bo Bóg sprawia, że wszystkie rzeczy piękne i doskonałe w ręce
We rise from the ashes of our past
Znaczenie słowa: Wstajemy z popiołów naszej przeszłości
'Cause we've learned the truth at last
Znaczenie słowa: Bo już dowiedzieliśmy się w końcu prawdę
Love is not blind
Znaczenie słowa: Miłość nie jest ślepa
Every color shines
Znaczenie słowa: Każdy kolor świeci
On God's green earth
Znaczenie słowa: Na Boga zielonej ziemi

(bridge)
Znaczenie słowa: (most)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Znaczenie słowa: Co zrobić, jeśli tylko rzeki szalała i nienawiść rozpłynęło wszystko?
We can live in peace today!
Znaczenie słowa: Możemy żyć w pokoju dzisiaj!
On God's green earth
Znaczenie słowa: Na Boga zielonej ziemi

We live, we laugh and love and dance
Znaczenie słowa: Żyjemy, mamy się śmiać i Kochaj i tańcz
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Znaczenie słowa: Bo Bóg sprawia, że wszystkie rzeczy piękne i doskonałe w ręce
We live, we laugh and love and dance
Znaczenie słowa: Żyjemy, mamy się śmiać i Kochaj i tańcz
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Znaczenie słowa: Bo Bóg sprawia, że wszystkie rzeczy piękne i doskonałe w ręce
We rise from the ashes of our past
Znaczenie słowa: Wstajemy z popiołów naszej przeszłości
'Cause we've learned the truth at last
Znaczenie słowa: Bo już dowiedzieliśmy się w końcu prawdę
Love is not blind
Znaczenie słowa: Miłość nie jest ślepa
Every color shines
Znaczenie słowa: Każdy kolor świeci
On God's green earth
Znaczenie słowa: Na Boga zielonej ziemi

On God's Green Earth (Na Boga zielonej ziemi) Teksty piosenek On God's Green Earth (Na Boga zielonej ziemi) Teksty piosenek-2

Kolejne albumy z Punkt z łaski