A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No More Angels (Nie więcej aniołów) Teksty piosenek

Artyści: Soilwork (Soilwork)

Albumu: Natural Born Chaos (Urodzonymi Chaos)

Bring punishment to get hold of me
Znaczenie słowa: Przynieść kary zdobyć mnie
So cold like a glance from my eyes
Znaczenie słowa: Tak zimno jak rzut z moich oczu
Accept the way it's meant to be
Znaczenie słowa: Zaakceptować sposób, w jaki to ma być
A mental sacrifice
Znaczenie słowa: Ofiarę psychicznego

Go down hear the sound of a gentle man
Znaczenie słowa: Przejdź w dół usłyszeć dźwięk delikatny człowiek
Leading you straight to the void
Znaczenie słowa: Prowadzi cię prosto do pustki
Where the neon bastards they make
Znaczenie słowa: Gdzie oni dranie neon
Dropouts out of leftover toys
Znaczenie słowa: Zaniki z resztki zabawki

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]

No more angels, no more painful lies
Znaczenie słowa: Nie więcej aniołów, dosyć bolesne leży
No more strangers, nore more waste of time
Znaczenie słowa: Nie więcej obcych, nore bardziej szkoda czasu

So here I am going straight to the plan
Znaczenie słowa: Tak Oto idę prosto do planu
Never knowing that I'm damned
Znaczenie słowa: Nigdy nie wiedząc, że jestem cholernie
Walking the thread that's so precious to me
Znaczenie słowa: Zwiedzanie wątek, który jest tak cenny dla mnie
A secret part of my history
Znaczenie słowa: Tajne część mojej historii

My time- to short as nothing beckons to me
Znaczenie słowa: Mój czas-na krótki, jak nic nie nęci mnie
My time- goddamn what is it I try to be
Znaczenie słowa: Mój czas goddamn co to jest to, co staram się być
Fill the hole a thousand feet below
Znaczenie słowa: Wypełnić dziurę tysiąc metrów poniżej
Become the master of a freak show
Znaczenie słowa: Zostań mistrzem freak show

So!! Cold!!
Znaczenie słowa: Tak! Zimno!
Right! Now! [Repeat]
Znaczenie słowa: Prawo! Już teraz! [Powtórz]

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]

No more angels, no more painful lies
Znaczenie słowa: Nie więcej aniołów, dosyć bolesne leży
No more strangers, nore more waste of time
Znaczenie słowa: Nie więcej obcych, nore bardziej szkoda czasu

Bring punishment to get hold of me
Znaczenie słowa: Przynieść kary zdobyć mnie
So cold like a glance from my eyes
Znaczenie słowa: Tak zimno jak rzut z moich oczu
Accept the way it's meant to be
Znaczenie słowa: Zaakceptować sposób, w jaki to ma być
A mental sacrifice
Znaczenie słowa: Ofiarę psychicznego

Go down- the keeper of your thoughts may be
Znaczenie słowa: Przejdź w dół-opiekun myśli może być
Go down- a sacred child who just can't see
Znaczenie słowa: Przejdź w dół - święte dziecko, które po prostu nie widać
Counting the days. so amazed
Znaczenie słowa: Liczenie dni. tak zdziwiony
Of this sweet and miserable effort
Znaczenie słowa: Ten słodki i nieszczęśliwy wysiłku

So!! Cold!!
Znaczenie słowa: Tak! Zimno!
Right! Now! [Repeat]
Znaczenie słowa: Prawo! Już teraz! [Powtórz]

[1st Lead Frenning]
Znaczenie słowa: [1 prowadzić Frenning]
[2nd Lead IA]
Znaczenie słowa: [2 prowadzić IA]

So!! Cold!!
Znaczenie słowa: Tak! Zimno!
Right! Now! [Repeat]
Znaczenie słowa: Prawo! Już teraz! [Powtórz]

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]

No more angels, no more painful lies
Znaczenie słowa: Nie więcej aniołów, dosyć bolesne leży
No more strangers, nore more waste of time
Znaczenie słowa: Nie więcej obcych, nore bardziej szkoda czasu
No More Angels (Nie więcej aniołów) Teksty piosenek No More Angels (Nie więcej aniołów) Teksty piosenek-2