A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Living the Legacy-1 (Życia dziedzictwo-1) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: Point of Grace-3 (Grace-3)

My father knew it
Znaczenie słowa: Mój ojciec znał to
And his before him
Znaczenie słowa: I jego przed nim
And it goes way back down the line
Znaczenie słowa: I to przechodzi z powrotem w dół linii
They had a vision
Znaczenie słowa: Miał wizję
A prayer for the future
Znaczenie słowa: Modlitwa dla przyszłości
For what I would believe in time
Znaczenie słowa: Na co ja wierzę w czasie
Now I'm not perfect
Znaczenie słowa: Teraz nie jestem idealny
Life's not easy
Znaczenie słowa: Życie nie jest łatwe
But I wouldn't take the world for what they gave to me
Znaczenie słowa: Ale nie wziąć na świecie co dali mi

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]
I'm living the legacy
Znaczenie słowa: Jestem życia dziedzictwo
Walking the path that the faithful have laid down
Znaczenie słowa: Spacerowej, że wierni mają określone
I'm living the legacy
Znaczenie słowa: Jestem życia dziedzictwo
Finding the hope that my fathers found
Znaczenie słowa: Znalezienie nadzieję, że mój ojców
I am standing tall when I'm on my knees
Znaczenie słowa: Jestem stały wysoki, gdy jestem na kolanach
I'm living the legacy
Znaczenie słowa: Jestem życia dziedzictwo

Something in common
Znaczenie słowa: Coś w wspólnym
Deep inside me
Znaczenie słowa: Głęboko wewnątrz mnie
With those before me who are gone
Znaczenie słowa: Z tych przede mną, który nie ma
Gives me the vision
Znaczenie słowa: Daje mi wizja
Fills me with a passion
Znaczenie słowa: Napełnia mnie z pasją
To make the message carry on
Znaczenie słowa: Aby wiadomość prowadzić
Now I'm not perfect
Znaczenie słowa: Teraz nie jestem idealny
Life's not easy
Znaczenie słowa: Życie nie jest łatwe
But for the future's sake I'm gonna do the best I can
Znaczenie słowa: Ale dla dobra przyszłości mam zamiar robić najlepiej, jak potrafię

[Chorus (3X)]
Znaczenie słowa: [Refren (3 X)]
Living the Legacy-1 (Życia dziedzictwo-1) Teksty piosenek

Kolejne albumy z Punkt z łaski