A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jesus Is-2 (Jezus jest-2) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: Point of Grace Gift Tin-2 (Grace Gift Tin-2)

Words and music by connie harrington
Znaczenie słowa: Słowa i muzyka przez connie harrington

Speak a little softer so I can hear you
Znaczenie słowa: Mówić trochę bardziej miękkie, więc można usłyszeć można
Above the noise, the noise, the noise in this world, yeah
Znaczenie słowa: Hałas, hałas, hałas w tym świecie tak
You don't have to shout it for hearts to listen
Znaczenie słowa: Nie musisz krzyczeć to do serca do słuchania
Just be a still, small voice, and let the truth be heard
Znaczenie słowa: Po prostu być nadal, mały głos i niech prawda słychać

(chorus)
Znaczenie słowa: (chór)
That jesus is
Znaczenie słowa: Że Jezus jest
The way, the truth he is the light
Znaczenie słowa: Drogę, prawdę on jest światło
For me, for you, for the world tonight
Znaczenie słowa: Dla mnie, dla Ciebie, do świata, dziś
Our hope, the meaning of this life
Znaczenie słowa: Mamy nadzieję, sens życia
Jesus is, jesus is
Znaczenie słowa: Jezus, Jezus jest
Jesus is, jesus is
Znaczenie słowa: Jezus, Jezus jest
Everybody's looking, but how will they find it
Znaczenie słowa: Wszyscy patrzą, ale jak będą one znaleźć
The road to happiness unless they're told
Znaczenie słowa: Droga do szczęścia chyba oni każą
That love is the answer to the ultimate question
Znaczenie słowa: Że miłość jest odpowiedzią na pytanie
But how will they understand unless they know
Znaczenie słowa: Ale jak będą one zrozumieć chyba wiedzą

(chorus)
Znaczenie słowa: (chór)

The way, the truth, he is the light
Znaczenie słowa: Drogą, prawdą, on jest światło
For me, for you, for the world tonight
Znaczenie słowa: Dla mnie, dla Ciebie, do świata, dziś
Our hope, the meaning of this life
Znaczenie słowa: Mamy nadzieję, sens życia
Jesus is, jesus is
Znaczenie słowa: Jezus, Jezus jest
Jesus is, jesus is
Znaczenie słowa: Jezus, Jezus jest
Jesus is
Znaczenie słowa: Jezus jest

Jesus Is-2 (Jezus jest-2) Teksty piosenek

Kolejne albumy z Punkt z łaski