A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jealous Lover-3 (Zazdrosny kochanek-3) Teksty piosenek

Artyści: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumu: Nat King Cole Shows, Vol. 2-1 (NAT King Cole pokazuje, Vol. 2-1)

Hey! Jealous lover
Znaczenie słowa: Hej! Zazdrosny kochanek
You're acting so strange
Znaczenie słowa: One zachowywać się tak dziwnie
Hey! Jealous lover
Znaczenie słowa: Hej! Zazdrosny kochanek
What is making you change
Znaczenie słowa: Co czyni cię zmienić

Hey! Jealous lover
Znaczenie słowa: Hej! Zazdrosny kochanek
How wrong can you be
Znaczenie słowa: Jak źle może być
I'm yours ever faithful
Znaczenie słowa: I 'm yours zawsze wierny
Just be faithful to me
Znaczenie słowa: Bądźcie mi wierni

I am just as steady, as that clock on the shelf
Znaczenie słowa: Jestem po prostu jako stały, jako że zegar na półce
Maybe you're accusing me of, what you're doing yourself
Znaczenie słowa: Może jesteś oskarżając mnie o, co ty robisz sobie

Hey! Jealous lover
Znaczenie słowa: Hej! Zazdrosny kochanek
I'm telling you true
Znaczenie słowa: I 'm telling you prawda
I know that you're jealous
Znaczenie słowa: Wiem, że jesteś zazdrosny
But there's no one but you
Znaczenie słowa: Ale nie ma nikogo, ale

Could have cheated lots of times, but just couldn't do
Znaczenie słowa: Może oszukał wiele razy, ale po prostu nie mógł zrobić
I was much to busy baby, being faithful to you
Znaczenie słowa: Byłem bardzo zajęty baby, wierny ci

Hey! Jealous lover
Znaczenie słowa: Hej! Zazdrosny kochanek
I'm telling you true
Znaczenie słowa: I 'm telling you prawda
I know that you're jealous
Znaczenie słowa: Wiem, że jesteś zazdrosny
But there's no one but you
Znaczenie słowa: Ale nie ma nikogo, ale

No one for me, jealous lover but you
Znaczenie słowa: Nikt o mnie zazdrosny kochanek ale
Jealous Lover-3 (Zazdrosny kochanek-3) Teksty piosenek

Kolejne albumy z NAT King Cole