A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Have No Doubt-1 (Nie mam żadnych wątpliwości-1) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: 24 [2003]-1 (24 [2003] -1)

Sometimes I don't know where I'm going
Znaczenie słowa: Czasami nie wiem dokąd idę
Where the road is leading me
Znaczenie słowa: Gdzie drogi prowadzi mnie
Life can be full of so many changes
Znaczenie słowa: Życie może być pełne tak wielu zmian
So Many uncertainties
Znaczenie słowa: Tak wiele niepewności

But there's one thing that's constant in this heart of mine
Znaczenie słowa: Ale jest jedna rzecz, która jest stała w to serce moje
It's knowing that Your gonna love me, rain or shine
Znaczenie słowa: To, wiedząc, że zamiar kochać mnie, deszcz lub połysk

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]
I have no doubt
Znaczenie słowa: Mam wątpliwości
That You will never leave me
Znaczenie słowa: Że ty nigdy nie zostawiaj mnie
That You'll be there to keep me safe and warm
Znaczenie słowa: Że będziesz tam, aby mnie kasa i ciepłe
I have no doubt
Znaczenie słowa: Mam wątpliwości
No matter where You take me
Znaczenie słowa: Bez względu na to, gdzie mnie zabierzesz
That nothing can separate me from You, Lord
Znaczenie słowa: Że nic nie można oddzielić mnie od Ciebie, Panie

I don't know what You've planned for tomorrow
Znaczenie słowa: Nie wiem, co już zaplanowane na jutro
Or what lies up ahead for me
Znaczenie słowa: Lub co kryje naprzód dla mnie
Pleasure, pain, worry, or sorrow
Znaczenie słowa: Przyjemność, ból, niepokój lub smutek
Today is as far as I can see
Znaczenie słowa: Dziś jest w takim stopniu, w jakim można zobaczyć
You may see fit to take me through the valey, Lord
Znaczenie słowa: Może Zobacz pasuje do mnie za pośrednictwem valey, Pan
Or on the mountain.
Znaczenie słowa: Lub na góry.
It makes no difference where I go
Znaczenie słowa: Nie ma znaczenia gdzie idę

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]

I want to run away
Znaczenie słowa: Chcę uciec
From the voice that I hear calling
Znaczenie słowa: Z głosem, że słyszę powołanie
But I'll be quick to answer and obey
Znaczenie słowa: Ale będę szybkie odpowiedzi i słuchać

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]

Nothing could ever separate me
Znaczenie słowa: Nic mnie nigdy oddzielić
Nothing could ever separate me
Znaczenie słowa: Nic mnie nigdy oddzielić
I Have No Doubt-1 (Nie mam żadnych wątpliwości-1) Teksty piosenek

Kolejne albumy z Punkt z łaski