A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hiroshima my love-1 (Hiroszima moja miłość-1) Teksty piosenek

Artyści: Alcatrazz (Alcatrazz)

Albumu: The Best of Alcatrazz [Renaissance] (Najlepszy ze wszystkich Alcatrazz [Renaissance])

It was newborn and ten feet tall,
Znaczenie słowa: To było noworodka i dziesięć metrów wysokości,
But they called it little boy,
Znaczenie słowa: Ale oni nazwali to mały chłopiec,
And C7, H5, O6, N3 they called him
Znaczenie słowa: I C7, H5, O6, N3 nazwali go
T-N-T.
Znaczenie słowa: T-N-T.

The fireball would dim the sun,
Znaczenie słowa: Fireball chcieliby słabe słońce,
Promising death in its cruelest form.
Znaczenie słowa: Obiecujące śmierć w jej najokrutniejszych postaci.

Hiroshima Mon Amour
Znaczenie słowa: Hiroshima Mon Amour
As we beg to be forgiven do you spit,
Znaczenie słowa: Jak możemy prosić być odpuszczone pluć,
In our face and curse us all.
Znaczenie słowa: W naszej twarzy i przeklinać nas wszystkich.

The fireball that shamed the sun,
Znaczenie słowa: Ognista kula, która wstyd słońce,
Burning the shadows on the ground,
Znaczenie słowa: Spalanie w cieniu na ziemi,
As the rain falls to dry the land,
Znaczenie słowa: Jak pada deszcz na suchej ziemi,
Leaving desert for the thirsty man.
Znaczenie słowa: Pozostawiając pustyni dla spragnionych człowieka.

They all said it would end the war,
Znaczenie słowa: Wszyscy powiedzieli, że to będzie koniec wojny,
And we thanked Christ for the bomb,
Znaczenie słowa: I podziękowaliśmy Chrystusa na bombę,
And the priests and witches all agreed,
Znaczenie słowa: I księża i czarownice wszystkie uzgodnione,
They should die to keep them free.
Znaczenie słowa: Umierają należy zachować ich wolna.

The fireball that shamed the sun,
Znaczenie słowa: Ognista kula, która wstyd słońce,
Burning the shadows on the ground,
Znaczenie słowa: Spalanie w cieniu na ziemi,
As the rain falls to dry the land,
Znaczenie słowa: Jak pada deszcz na suchej ziemi,
Leaving the desert for the thirsty man.
Znaczenie słowa: Pozostawiając na pustyni dla spragnionych człowieka.

HIROSHIMA!!!
Znaczenie słowa: HIROSZIMA!!!
Hiroshima my love-1 (Hiroszima moja miłość-1) Teksty piosenek