A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything-2 (Posiada on wszystko-2) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: No Changin' Us-2 (No Changin' Us-2)

Waiting for that other shoe to drop
Znaczenie słowa: Czekam na to inne buty do spadku
And you swear this world's gonna come to a stop
Znaczenie słowa: I przysięgam, ten świat będzie przyjechać do zatrzymania
Drowning on dry land a can't come up for air
Znaczenie słowa: Utonięcie na lądzie nie może przyjść do powietrza
Your knees are so weak and you look at that mountain
Znaczenie słowa: Kolana są tak słabe i spojrzeć że góra
Say there's no way over and no way around it
Znaczenie słowa: Powiedzieć, istnieje żaden sposób nad i żaden sposób wokół niego
And it feels like you're so far from home
Znaczenie słowa: I czuje się jak jesteś tak daleko od domu
Even God's not there
Znaczenie słowa: Nawet Boga nie ma
But
Znaczenie słowa: Ale

Oh but every single sparrow flying
Znaczenie słowa: No ale każdy pojedynczy Wróbel pływające
And every broken soul that's crying
Znaczenie słowa: I każda dusza złamane, że płacze
He can see yeah you're in His reach
Znaczenie słowa: Widzi tak, Jesteś w jego zasięgu
If He can hold an ocean back with one little shore
Znaczenie słowa: Jeżeli może on posiadać ocean z powrotem trochę brzeg
Then what's all this worry and doubting for
Znaczenie słowa: To co jest tym martwić i wątpliwości, dla
Oh I believe He holds everything
Znaczenie słowa: No uważam, że posiada on wszystko

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Znaczenie słowa: Kiedy późno w nocy i you wpatrując się w stos rachunków
It don't add up and you don't know how it will
Znaczenie słowa: Nie sumują się i nie wiesz, jak to będzie
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Znaczenie słowa: Przywiązanie do wiary twoja matka modlitwą połowiczne
But you still don't know
Znaczenie słowa: Ale jeszcze nie wiem
When the anchor man breaks in on your TV
Znaczenie słowa: Kiedy człowieku zakotwiczenia podziały telewizorze
And says these times they won't be easy
Znaczenie słowa: I mówi te czasy że nie będzie łatwo
And fear sets in and you wanna give in
Znaczenie słowa: I strach zestawy i chcesz dać
Just let it go
Znaczenie słowa: Po prostu pozwolić jej odejść
Oh let it go
Znaczenie słowa: Oh niech go

Every single sparrow flying
Znaczenie słowa: Każdy pojedynczy Wróbel pływające
And every broken soul that's crying
Znaczenie słowa: I każda dusza złamane, że płacze
He can see yeah you're in His reach
Znaczenie słowa: Widzi tak, Jesteś w jego zasięgu
If he can hold an ocean back with one little shore
Znaczenie słowa: Jeżeli może on posiadać ocean z powrotem trochę brzeg
Then what's all this worry and doubting for
Znaczenie słowa: To co jest tym martwić i wątpliwości, dla
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Znaczenie słowa: Aha jak sądzę, tak uważam, że posiada on wszystko, trzyma wszystko
He Holds Everything-2 (Posiada on wszystko-2) Teksty piosenek

Kolejne albumy z Punkt z łaski