A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Believes in You-2 (Wierzy w Ciebie-2) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: How You Live-2 (Jak można żyć-2)

You're not hearing the answers you've been praying for
Znaczenie słowa: Nie słyszymy odpowiedzi, których modlisz za
You try and try, can't find an open door
Znaczenie słowa: Próbować i próbować, nie może znaleźć otwarte drzwi
You're not seeing the miracles not a one in sight
Znaczenie słowa: Nie widzisz cudów nie jeden w oczach
And the way you feel you sure need one tonight
Znaczenie słowa: I sposób czujesz się, że potrzebuję dzisiaj

Your faith is crumbling, your feet are stumbling
Znaczenie słowa: Twoja wiara jest zawalony, Twoje stopy są przeszkodą
It's so hard to believe in Him
Znaczenie słowa: To jest tak trudno uwierzyć w nim

But He believes in you when you're at your weakest
Znaczenie słowa: Ale on wierzy w Ciebie, gdy jesteś w swoim najsłabszym
And hope's still burning through the night but you can't see it
Znaczenie słowa: I nadzieję, że nadal burning przez całą noc, ale nie widać
You know in your heart He loves you
Znaczenie słowa: Wiesz w swoim sercu, że on cię kocha
But in those moments when you can't believe it's true
Znaczenie słowa: Ale w tych chwilach, kiedy nie wierzysz to prawda
He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy w Ciebie

Chin deep in the water you tried walking on
Znaczenie słowa: Podbródek głęboko w wodzie, którą próbowałeś chodzenia na
And you reach for Him and you think He's gone
Znaczenie słowa: Można dotrzeć do niego i uważasz, że pojechał
He's still there beside you with His stubborn love
Znaczenie słowa: Jest tam jeszcze obok Ciebie z miłością uparty
No, He never left and He won't give up
Znaczenie słowa: Nie, nigdy nie opuścił i on nie da się

He will protect you until you're rescued
Znaczenie słowa: On będzie chroniło dopóki jesteś uratowana
Oh, there's nothing that He can't do
Znaczenie słowa: Aha nie ma nic z tym nie zrobi

'Cause He believes in you when you're at your weakest
Znaczenie słowa: Bo on wierzy w Ciebie, gdy jesteś w swoim najsłabszym
And hope's still burning through the night but you can't see it
Znaczenie słowa: I nadzieję, że nadal burning przez całą noc, ale nie widać
You know in your heart He loves you
Znaczenie słowa: Wiesz w swoim sercu, że on cię kocha
But in those moments when you can't believe it's true
Znaczenie słowa: Ale w tych chwilach, kiedy nie wierzysz to prawda
He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy w Ciebie

You know in your heart He loves you
Znaczenie słowa: Wiesz w swoim sercu, że on cię kocha
But at those moments when you can't believe it's true
Znaczenie słowa: Ale w tych momentach, kiedy nie wierzysz to prawda
He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy w Ciebie
He believes in you, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy w Ciebie, on wierzy w Ciebie

He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie

He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie


He Believes in You-2 (Wierzy w Ciebie-2) Teksty piosenek He Believes in You-2 (Wierzy w Ciebie-2) Teksty piosenek-2 He Believes in You-2 (Wierzy w Ciebie-2) Teksty piosenek-3 He Believes in You-2 (Wierzy w Ciebie-2) Teksty piosenek-4

Kolejne albumy z Punkt z łaski