A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Believes in You-2 (Wierzy w Ciebie-2) Teksty piosenek

This page is designed to provide song lyrics of Wierzy w Ciebie-2 which is collected in album of Jak można żyć-2 produced by Punkt z łaski. You can read the following text version of Wierzy w Ciebie-2. If you are interested in other songs in the same album, please click Wierzy w Ciebie-2. To find comprehensive list of albums from the same singer, just click Punkt z łaski. If you love such song lyrics, you can add this page to your favorite. For convenience, you can also download image version of Wierzy w Ciebie-2 to print, or you can share it with your friends via Email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. At the end of this page, you will see song lyrics of Wierzy w Ciebie-2 in other 42 languages including Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, etc. On one hand, please write to us if you need song lyrics in PDF version or want to download MP3 of Wierzy w Ciebie-2 for free. On the other hand, if you know of other songs that are not included in this album, please feel free to contact us. We will include it during next update of our database.

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: How You Live-2 (Jak można żyć-2)

You're not hearing the answers you've been praying for
Znaczenie słowa: Nie słyszymy odpowiedzi, których modlisz za
You try and try, can't find an open door
Znaczenie słowa: Próbować i próbować, nie może znaleźć otwarte drzwi
You're not seeing the miracles not a one in sight
Znaczenie słowa: Nie widzisz cudów nie jeden w oczach
And the way you feel you sure need one tonight
Znaczenie słowa: I sposób czujesz się, że potrzebuję dzisiaj

Your faith is crumbling, your feet are stumbling
Znaczenie słowa: Twoja wiara jest zawalony, Twoje stopy są przeszkodą
It's so hard to believe in Him
Znaczenie słowa: To jest tak trudno uwierzyć w nim

But He believes in you when you're at your weakest
Znaczenie słowa: Ale on wierzy w Ciebie, gdy jesteś w swoim najsłabszym
And hope's still burning through the night but you can't see it
Znaczenie słowa: I nadzieję, że nadal burning przez całą noc, ale nie widać
You know in your heart He loves you
Znaczenie słowa: Wiesz w swoim sercu, że on cię kocha
But in those moments when you can't believe it's true
Znaczenie słowa: Ale w tych chwilach, kiedy nie wierzysz to prawda
He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy w Ciebie

Chin deep in the water you tried walking on
Znaczenie słowa: Podbródek głęboko w wodzie, którą próbowałeś chodzenia na
And you reach for Him and you think He's gone
Znaczenie słowa: Można dotrzeć do niego i uważasz, że pojechał
He's still there beside you with His stubborn love
Znaczenie słowa: Jest tam jeszcze obok Ciebie z miłością uparty
No, He never left and He won't give up
Znaczenie słowa: Nie, nigdy nie opuścił i on nie da się

He will protect you until you're rescued
Znaczenie słowa: On będzie chroniło dopóki jesteś uratowana
Oh, there's nothing that He can't do
Znaczenie słowa: Aha nie ma nic z tym nie zrobi

'Cause He believes in you when you're at your weakest
Znaczenie słowa: Bo on wierzy w Ciebie, gdy jesteś w swoim najsłabszym
And hope's still burning through the night but you can't see it
Znaczenie słowa: I nadzieję, że nadal burning przez całą noc, ale nie widać
You know in your heart He loves you
Znaczenie słowa: Wiesz w swoim sercu, że on cię kocha
But in those moments when you can't believe it's true
Znaczenie słowa: Ale w tych chwilach, kiedy nie wierzysz to prawda
He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy w Ciebie

You know in your heart He loves you
Znaczenie słowa: Wiesz w swoim sercu, że on cię kocha
But at those moments when you can't believe it's true
Znaczenie słowa: Ale w tych momentach, kiedy nie wierzysz to prawda
He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy w Ciebie
He believes in you, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy w Ciebie, on wierzy w Ciebie

He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie

He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie
He believes, He believes, He believes in you
Znaczenie słowa: Wierzy, on uważa, że wierzy w Ciebie


He Believes in You-2 (Wierzy w Ciebie-2) Teksty piosenek He Believes in You-2 (Wierzy w Ciebie-2) Teksty piosenek-2 He Believes in You-2 (Wierzy w Ciebie-2) Teksty piosenek-3 He Believes in You-2 (Wierzy w Ciebie-2) Teksty piosenek-4

Kolejne albumy z Punkt z łaski