A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dying to Reach You-1 (Umiera, aby dotrzeć do Ciebie-1) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: 24 [2003]-1 (24 [2003] -1)

He looked through temples of time
Znaczenie słowa: Spojrzał przez świątynie czasu
To see you right where you stand
Znaczenie słowa: Do zobaczenia w prawo gdzie stoisz
He emptied all of himself
Znaczenie słowa: On wszystkich opróżnione z siebie
So he could reach out his hand
Znaczenie słowa: Tak mógł dotrzeć na rękę
To give hope and meaning
Znaczenie słowa: Aby dać nadzieję i sens
To the wasted away
Znaczenie słowa: Do zmarnowane daleko
And you are one of the ones
Znaczenie słowa: A ty jesteś jednym z nich
That he was dying to save
Znaczenie słowa: Że on umiera, aby zapisać

[Chorus:]
Znaczenie słowa: [Refren:]
He was dying to reach you
Znaczenie słowa: Umierał dotrzeć do Ciebie
Trying to meet you
Znaczenie słowa: Stara się poznać
Where you need him most
Znaczenie słowa: Gdzie trzeba go najbardziej
You've been living in search of
Znaczenie słowa: Mieszkasz w
The whole truth and real love
Znaczenie słowa: Całą prawdę i prawdziwej miłości
Your whole life through
Znaczenie słowa: Całe swoje życie poprzez
You can open your heart
Znaczenie słowa: Można otworzyć swoje serce
'Cause he's dying to reach you
Znaczenie słowa: Bo umiera, aby dotrzeć do Ciebie

He's standing there at the door
Znaczenie słowa: Stoi tam na drzwi
You can hear him call you by name
Znaczenie słowa: Można usłyszeć go nazywają Cię przez nazwa
He simply waits to forgive
Znaczenie słowa: On po prostu czeka, aby przebaczyć
All of the guilt and the shame
Znaczenie słowa: Wszystkie winy i wstydu
He gave up his own life
Znaczenie słowa: Oddał swoje życie
And he still bears the scars
Znaczenie słowa: I nadal nosi blizny
He only wants to receive you
Znaczenie słowa: Tylko chce się z wami
So come as you are
Znaczenie słowa: Więc chodź jak jesteś

[Chorus:]
Znaczenie słowa: [Refren:]

Oh, he has waited time and time before
Znaczenie słowa: Och on czekał i czas przed
You must be still and know that he is lord
Znaczenie słowa: Musi być jeszcze i wiem, że on jest Panem
Dying to Reach You-1 (Umiera, aby dotrzeć do Ciebie-1) Teksty piosenek

Kolejne albumy z Punkt z łaski