A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Down-67 (Dół-67) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: Point of Grace Gift Tin-1 (Grace Gift Tin-1)

Curiosity can get the best of me
Znaczenie słowa: Ciekawość może uzyskać co ze mnie najlepsze
As I try to conceive the inconceivable
Znaczenie słowa: Jak staram się wyobrazić sobie nie do pomyślenia
All philosophy is escaping me
Znaczenie słowa: Wszystkie filozofii jest ucieka mi
As I try to believe the unbelievable
Znaczenie słowa: Jak staram się wierzyć niewiarygodne
I want to believe
Znaczenie słowa: Chcę wierzyć
Without a single question
Znaczenie słowa: Bez jedno pytanie
Oh Lord hear my confession
Znaczenie słowa: No Pan słuchać mojej spowiedzi
Chorus
Znaczenie słowa: Chór
I know, I know, I know, I know
Znaczenie słowa: Wiem, wiem, wiem, wiem
Though I don't know everything
Znaczenie słowa: Choć nie wiem wszystko
And I believe that I could never truly figure it out
Znaczenie słowa: I wierzę, że może nigdy tak naprawdę dowiedzieć to się
'Cause You are so much more than me
Znaczenie słowa: Bo jesteś o wiele więcej ode mnie
Above me - beyond me
Znaczenie słowa: Nade mną - poza mną
So far over my head but I still see You
Znaczenie słowa: Do tej pory nad głową, ale nadal widzieć
And I am finally making sense of it all
Znaczenie słowa: I wreszcie jestem sens tego wszystkiego
As the wisdom of this fool begins to fall, fall, fall
Znaczenie słowa: Mądrości ten głupiec zaczyna opadać, upadku, upadek
Down
Znaczenie słowa: W dół
The story of my soul seems like a broken road
Znaczenie słowa: Historia Moja dusza wydaje się złamane drogi
And how I'm standing here is unbelievable
Znaczenie słowa: I jak stoję tutaj jest niewiarygodne
Keep me lost in the mystery - down here on my knees
Znaczenie słowa: Zachowaj mnie stracił w tajemnicy - tu na kolanach
The only way that I can reach what seems unreachable
Znaczenie słowa: Tylko w ten sposób że można osiągnąć to, co wydaje się nieosiągalne
I want to believe
Znaczenie słowa: Chcę wierzyć
Without a single question
Znaczenie słowa: Bez jedno pytanie
Oh Lord hear my confession
Znaczenie słowa: No Pan słuchać mojej spowiedzi
Chorus
Znaczenie słowa: Chór
Down-67 (Dół-67) Teksty piosenek

Kolejne albumy z Punkt z łaski