A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Come to Jesus-2 (Przyjść do Jezusa-2) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace (Podkręć muzykę: hity punktu z łaski)

This is for the weary and the weak
Znaczenie słowa: To jest zmęczony i słaby
This is for the desperate and ashamed
Znaczenie słowa: To jest zdesperowany i wstyd
This is for the hopeless hiding in the shadows
Znaczenie słowa: To jest beznadziejne ukrywają się w cieniu
Cupping hands around a flicker of faith
Znaczenie słowa: Bańki ręce wokół migotanie wiary
This is for the ones who don’t belong
Znaczenie słowa: To jest dla tych, którzy nie należą
This is for the silent castaways
Znaczenie słowa: To jest za cichy Rozbitkowie
This is for the sinner peeking through the stained glass
Znaczenie słowa: To jest dla grzesznika, zerkając przez witraże
From a sidewalk in the cold, driving rain
Znaczenie słowa: Z chodnika na zimno, deszcz

We all fall down
Znaczenie słowa: Spadamy w dół
We all need saving once in a while
Znaczenie słowa: Wszyscy potrzebujemy, raz na jakiś czas oszczędzania
You are not alone
Znaczenie słowa: Nie jesteś sam
We all lose faith
Znaczenie słowa: Tracimy wiary
And lean on mercy but through our darkest night
Znaczenie słowa: I pochylić się na łasce, ale nasze najciemniejszych nocy
He said He’d wait for us
Znaczenie słowa: Powiedział, że on czekać na nas
Just come to Jesus
Znaczenie słowa: Po prostu przyjść do Jezusa

For anyone who’s given up on God
Znaczenie słowa: Dla każdego, kto jest ustalony w górze u Boga
For those who’ve tripped and fallen out of grace
Znaczenie słowa: Dla tych, którzy już potknął się i upadł z łaski
For anyone who’s looking
Znaczenie słowa: Dla każdego, kto szuka
To the bottom of a bottle
Znaczenie słowa: Na dnie butelki
For the strength to make it through another day
Znaczenie słowa: Na siłę przetrwać kolejny dzień

He did not come to raise the living
Znaczenie słowa: Nie przyszedł do podniesienia życia
Or touch the eyes of those who see
Znaczenie słowa: Lub dotykać oczu tych, którzy widzą

It was for the bitter and burned out
Znaczenie słowa: To był gorzki i wypali
It was for the unforgivable
Znaczenie słowa: To był niezapomniany
It was for the failure standing on the bridge
Znaczenie słowa: To było dla stałych awarii na moście
Because the guilt’s too high a price to pay to live
Znaczenie słowa: Bo winy jest zbyt wysoka cena do zapłaty na żywo
Come to Jesus-2 (Przyjść do Jezusa-2) Teksty piosenek

Kolejne albumy z Punkt z łaski