A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

By Heart-8 (Przez serce-8) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: By Heart-7 (Przez serce-7)

Oh, I know that You'll be watching over me
Znaczenie słowa: Och wiem, że będziesz oglądania nade mną

Your shining light has changed my life
Znaczenie słowa: Wasze światło świeci zmienił moje życie
It's like I've found my way home
Znaczenie słowa: To jak już znaleźć moją drogę do domu
I know You're near, hear You loud and clear
Znaczenie słowa: Wiem, że jesteś w pobliżu, usłyszeć głośno i wyraźnie
I could live on this feeling alone
Znaczenie słowa: Może żyć na to uczucie sam
Everywhere I go You are right there beside me
Znaczenie słowa: Wszędzie, gdzie idę, że jesteś tuż obok mnie
Anytime of night or day
Znaczenie słowa: Zawsze w dzień i w nocy

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Znaczenie słowa: Twoje imię jest na ustach, swoją miłość, którą nie można się oprzeć
Got to be with You wherever You are
Znaczenie słowa: Muszę być z tobą gdziekolwiek jesteś
I want You memorized so when I close my eyes
Znaczenie słowa: Chcę, że zapamiętałeś tak, gdy zamykam oczy
All I have to do is keep loving You by heart
Znaczenie słowa: Wszystko co musisz zrobić, to zachować cię kochać przez serce

I don't have to see, see You to believe
Znaczenie słowa: Nie trzeba zobaczyć, zobaczyć to uwierzyć
That Your not going away
Znaczenie słowa: Że nie będzie od
I know You'll be watching over me
Znaczenie słowa: Wiem, że będziesz oglądania nade mną
You're the shelter that's keeping me safe
Znaczenie słowa: Ty jesteś ten schronienie, która trzyma mnie kasa
I know Your arms they can reach out to hold me
Znaczenie słowa: Wiem, że Twoje ramiona, którą można dotrzeć do mnie
Even when I'm feeling alone
Znaczenie słowa: Nawet kiedy czuję sam

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Znaczenie słowa: Twoje imię jest na ustach, swoją miłość, którą nie można się oprzeć
Got to be with You wherever You are
Znaczenie słowa: Muszę być z tobą gdziekolwiek jesteś
I want You memorized so when I close my eyes
Znaczenie słowa: Chcę, że zapamiętałeś tak, gdy zamykam oczy
All I have to do is keep loving You by heart
Znaczenie słowa: Wszystko co musisz zrobić, to zachować cię kochać przez serce

Comes naturally like every breath I breathe
Znaczenie słowa: Przychodzi naturalnie jak każdy oddech, którym oddycham
Don't have to think it's second nature to me
Znaczenie słowa: Nie trzeba myśleć, to druga natura mi
I close my eyes and You are there with me
Znaczenie słowa: Zamykam oczy i jesteś tu ze mną
You know me, You see me, You hear me, You heal me
Znaczenie słowa: Znasz mnie, mnie widzisz, słyszysz mnie, możesz mnie uzdrowić

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Znaczenie słowa: Twoje imię jest na ustach, swoją miłość, którą nie można się oprzeć
Got to be with You wherever You are
Znaczenie słowa: Muszę być z tobą gdziekolwiek jesteś
I want You memorized so when I close my eyes
Znaczenie słowa: Chcę, że zapamiętałeś tak, gdy zamykam oczy
All I have to do is keep loving You
Znaczenie słowa: Wszystko co musisz zrobić, to zachować cię kochać

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Znaczenie słowa: Twoje imię jest na ustach, swoją miłość, którą nie można się oprzeć
Got to be with You wherever You are
Znaczenie słowa: Muszę być z tobą gdziekolwiek jesteś
I want You memorized so when I close my eyes
Znaczenie słowa: Chcę, że zapamiętałeś tak, gdy zamykam oczy
All I have to do is keep loving You by heart
Znaczenie słowa: Wszystko co musisz zrobić, to zachować cię kochać przez serce

I'm gonna be wherever You are
Znaczenie słowa: Mam zamiar być gdziekolwiek jesteś
I love You with my heart and soul
Znaczenie słowa: Kocham was moje serce i duszę
I close my eyes, all I have to do
Znaczenie słowa: Zamykam oczy, wszystko, co mam robić
Is keep on loving you by heart
Znaczenie słowa: Jest zachować na cię kochać przez serce

I'm gonna be wherever You are
Znaczenie słowa: Mam zamiar być gdziekolwiek jesteś
I love You with my heart and soul
Znaczenie słowa: Kocham was moje serce i duszę
I close my eyes, all I have to do
Znaczenie słowa: Zamykam oczy, wszystko, co mam robić
Is keep on loving you by heart
Znaczenie słowa: Jest zachować na cię kochać przez serce

By Heart-8 (Przez serce-8) Teksty piosenek By Heart-8 (Przez serce-8) Teksty piosenek-2

Kolejne albumy z Punkt z łaski