who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Busted-1 (Busted-1) Teksty piosenek

Artyści: Roy Clark (Roy Clark)

Albumu: Makin' Music (Makin' Music)

My bills are all due and the baby needs shoes and I'm busted
Znaczenie słowa: Moje rachunki są wszystkie należne i dziecko potrzebuje buty i jestem busted
Cotton is down to a quarter a pound, but I'm busted
Znaczenie słowa: Bawełna jest do jednej czwartej za funt, ale jestem odpadł
I got a cow that went dry and a hen that won't lay
Znaczenie słowa: Mam krowy, że poszedł suche i kura, która nie leżał
A big stack of bills that gets bigger each day
Znaczenie słowa: Wielki stos rachunków że dostaje większe każdego dnia
The county's gonna haul my belongings away cause I'm busted.
Znaczenie słowa: Powiatu będzie ciągnąć bo dala mi rzeczy, jestem busted.

I went to my brother to ask for a loan cause I was busted
Znaczenie słowa: Poszedłem do mojego brata o przyczyny pożyczki, którą był krach
I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted
Znaczenie słowa: Nienawidzę błagam jak pies bez jego kości, ale jestem odpadł
My brother said there ain't a thing I can do,
Znaczenie słowa: Mój brat powiedział, że tam nie jest czymś, co można zrobić,
My wife and my kids are all down with the flu,
Znaczenie słowa: Moja żona i moje dzieci są wszystkie dół na grypę,
And I was just thinking about calling on you 'cause I'm busted.
Znaczenie słowa: I właśnie myślałem o wywołanie na Ciebie, bo jestem odpadł.

Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted
Znaczenie słowa: Dobrze ja jestem nie złodziej, ale człowiek może pójść źle, gdy on jest krach
The food that we canned last summer is gone and I'm busted
Znaczenie słowa: Pokarm, który mamy w puszkach latem ubiegłego roku już nie ma i jestem busted
The fields are all bare and the cotton won't grow,
Znaczenie słowa: Pola są wszystkie nagie i bawełny nie rosną,
Me and my family got to pack up and go,
Znaczenie słowa: Mnie i mojej rodziny dostał się spakować i iść,
But I'll make a living, just where I don't know cause I'm busted.
Znaczenie słowa: Ale będziesz zarabiać na życie, tylko gdzie ja nie wiem bo jestem odpadł.

I'm broke, no bread, I mean like nothing,
Znaczenie słowa: Jestem spłukany, nie chleba, to znaczy jak nic,
Busted-1 (Busted-1) Teksty piosenek
Ta strona jest przeznaczona do dostarczania tekstów piosenek z Busted-1, które są zbierane w albumie Makin' Music stworzony przez Singer Roy Clark. Możesz przeczytać następującą wersję tekstową Busted-1. Jeśli jesteś zainteresowany innymi utworami z tego samego albumu, kliknij Busted-1. Aby znaleźć obszerną listę albumów z tej samej piosenkarki, wystarczy kliknąć Roy Clark. Jeśli kochasz takie teksty piosenek, możesz dodać Tę stronę do swojego ulubionego. Dla wygody można również pobrać wersję obrazu Busted-1 do druku, lub można podzielić się nim ze znajomymi za pośrednictwem poczty E-mail, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, etc. Na końcu tej strony zobaczysz teksty piosenek z Busted-1 w innych językach 42, w tym arabski, czeski, duński, niemiecki, grecki, fiński, francuski, hebrajski, węgierski, włoski, japoński, koreański, holenderski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, tajski, itp. Z jednej strony, proszę napisać do nas, jeśli potrzebujesz teksty piosenek w wersji PDF lub chcesz pobrać MP3 z Busted-1 za darmo. Z drugiej strony, jeśli znasz inne utwory, które nie są zawarte w tym albumie, prosimy o kontakt z nami. Będziemy go uwzględniać podczas następnej aktualizacji naszej bazy danych.