A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-77 (Błękitne niebo-77) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: Free to Fly-1 (Za darmo Fly-1)

On days of gray
Znaczenie słowa: Na dni szarości
When doubt clouds my view
Znaczenie słowa: Kiedy wątpliwości chmury moim zdaniem
It's so hard to see past my fears
Znaczenie słowa: To tak trudno zobaczyć ostatnie moje obawy
My strength seems to fade
Znaczenie słowa: Moja siła wydaje się zanikać
And it's all I can do
Znaczenie słowa: I to wszystko, co można zrobić
To hold on, 'til the light reappears
Znaczenie słowa: Trzymać na 'til światło pojawia się
Still, I believe though some rain's bound to fall
Znaczenie słowa: Nadal uważam, choć trochę deszczu jest zobowiązany do upadku
That you're here next to me
Znaczenie słowa: Że tu jesteś obok mnie
And you're over it all
Znaczenie słowa: I masz ponad wszystko

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]
Lord, the sky's still blue
Znaczenie słowa: Panie niebo jest nadal niebieski
For my hope is in you
Znaczenie słowa: Moja nadzieja jest w Tobie
You're my joy
Znaczenie słowa: Jesteś moja radość
You're the dream that's still alive
Znaczenie słowa: Jesteś sen, który wciąż żyje
Like the wind at my back
Znaczenie słowa: Jak wiatr w plecy
And the sun on my face
Znaczenie słowa: I słońce na mojej twarzy
You are life
Znaczenie słowa: Jesteś życia
You're grace
Znaczenie słowa: Jesteś łaski
You are blue skies
Znaczenie słowa: Są niebieskie niebo
You're my blue skies
Znaczenie słowa: Jesteś mój niebieski niebo

When nights are long
Znaczenie słowa: Kiedy noce są długie
Seems the dark has no end
Znaczenie słowa: Wydaje się, że ciemności nie ma końca
Still we walk on in light of the truth
Znaczenie słowa: Nadal będziemy chodzić w świetle prawdy
For waiting beyond
Znaczenie słowa: Dla oczekujących poza
Where the morning begins
Znaczenie słowa: Gdzie zaczyna się rano
Is the dawn, and you're mercy anew
Znaczenie słowa: O świcie, i masz miłosierdzia na nowo
Oh, to believe we're alive in you're love
Znaczenie słowa: Aha, wierzyć jesteśmy żyje w was jest miłość
There is so much to see
Znaczenie słowa: Tam jest tyle do zobaczenia
If we keep looking up
Znaczenie słowa: Jeśli będziemy utrzymywać patrząc

[Chorus]
Znaczenie słowa: [Refren]

You fill the heavens with hope and a higher love
Znaczenie słowa: Wypełnić niebiosa z nadzieją i wyższa miłość
A picture, a promise for life
Znaczenie słowa: Obraz, obietnica życia
Blue Skies-77 (Błękitne niebo-77) Teksty piosenek Blue Skies-77 (Błękitne niebo-77) Teksty piosenek-2

Kolejne albumy z Punkt z łaski