A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Because You Are-2 (Bo są 2) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: How You Live-2 (Jak można żyć-2)

Infinite beauty, humbly and faint
Znaczenie słowa: Nieskończone piękno, pokornie i słaby
In a mortal and breakable body You came
Znaczenie słowa: Wszedł w ciało śmiertelne i łamliwe
To rescue our souls from the debts they were in
Znaczenie słowa: Aby ratować nasze dusze od długów, które były w
Because of, in spite of, to cover my sins
Znaczenie słowa: Z powodu pomimo, ze, na pokrycie moich grzechów

Master and servant together in one
Znaczenie słowa: Master i sługa razem w jednym
Come to redeem what our hearts had undone
Znaczenie słowa: Do odkupienia, co było cofnąć nasze serca
Saviour of all, come to gather his kin
Znaczenie słowa: Zbawiciela, się zebrać jego krewnych
Because of, in spite of, to cover my sins
Znaczenie słowa: Z powodu pomimo, ze, na pokrycie moich grzechów

Holy, unbreakable, infinite God
Znaczenie słowa: Bóg święty, niezniszczalny, nieskończone
Ever unchanging in all that You are
Znaczenie słowa: Kiedykolwiek niezmiennej we wszystkich, że jesteś
Light of the world and the sun and the stars
Znaczenie słowa: Światło świata i słońce i gwiazdy
You are I am and I am because You are
Znaczenie słowa: Ty ja jestem i jestem, bo jesteś

Shepherd and pastured a wandering sheep
Znaczenie słowa: Pasterz i wypasane wędrówki owiec
Gave up His life so our own we could keep
Znaczenie słowa: Dał się jego życie więc nasze własne mamy może utrzymać
Soldier in battle for souls He might win
Znaczenie słowa: Żołnierz w walce o dusze, które on może wygrać
Because of, in spite of, to cover my sins
Znaczenie słowa: Z powodu pomimo, ze, na pokrycie moich grzechów

Holy, unbreakable, infinite God
Znaczenie słowa: Bóg święty, niezniszczalny, nieskończone
Ever unchanging in all that You are
Znaczenie słowa: Kiedykolwiek niezmiennej we wszystkich, że jesteś
Light of the world and the sun and the stars
Znaczenie słowa: Światło świata i słońce i gwiazdy
You are I am and I am because You are
Znaczenie słowa: Ty ja jestem i jestem, bo jesteś

Humbly forsaking His heavenly seat
Znaczenie słowa: Pokornie Odżegnywanie się jego niebiańskiej siedziby
Beaten, bloodied and washing my feet
Znaczenie słowa: Pobity, zakrwawione i mycia moich stóp
Opened our eyes to what loving it means
Znaczenie słowa: Otworzył oczy na co kochać to oznacza
The blood on my hands is what washes me clean
Znaczenie słowa: Krew na rękach to co myje mnie czyste

Holy, unbreakable, infinite God
Znaczenie słowa: Bóg święty, niezniszczalny, nieskończone
Ever unchanging in all that You are
Znaczenie słowa: Kiedykolwiek niezmiennej we wszystkich, że jesteś
Light of the world and the sun and the stars
Znaczenie słowa: Światło świata i słońce i gwiazdy
You are I am and I am because You are
Znaczenie słowa: Ty ja jestem i jestem, bo jesteś

Holy, unbreakable, infinite God
Znaczenie słowa: Bóg święty, niezniszczalny, nieskończone
Ever unchanging in all that You are
Znaczenie słowa: Kiedykolwiek niezmiennej we wszystkich, że jesteś
Light of the world and the sun and the stars
Znaczenie słowa: Światło świata i słońce i gwiazdy
You are I am and I am
Znaczenie słowa: Ty ja jestem i jestem
You are I am and I am because You are
Znaczenie słowa: Ty ja jestem i jestem, bo jesteś
Because You Are-2 (Bo są 2) Teksty piosenek Because You Are-2 (Bo są 2) Teksty piosenek-2

Kolejne albumy z Punkt z łaski