A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Any Way-3 (Każdy sposób-3) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: How You Live-1 (Jak można żyć-1)

Setting out, what a child, my steps ahead of my mind
Znaczenie słowa: Określający, jakie dziecko, moje kroki przed mój umysł
Not a doubt, 'til You knocked me off my paradigm
Znaczenie słowa: Nie wątpliwości, 'til zrzucone mi mojego paradygmatu
Simple me, only trying to see You in the stained glass
Znaczenie słowa: Proste mnie, tylko próbuje cię widzieć w witraże
I walked right past the unexpected
Znaczenie słowa: Szedłem prawo przeszłości nieoczekiwane

Anyway You wanna show me
Znaczenie słowa: W każdym razie chcesz mi pokazać
All Your glory
Znaczenie słowa: Wszystkie chwała
Anywhere You choose to speak
Znaczenie słowa: Gdziekolwiek zechcesz mówić
Tell Your story
Znaczenie słowa: Opowiedz swoją historię

In the low or lofty places
Znaczenie słowa: Miejscami niskie lub wysokie
Strangers faces
Znaczenie słowa: Obcych twarzy
Anywhere
Znaczenie słowa: Wszędzie
Any way
Znaczenie słowa: Tak czy inaczej

Doubt that I would have found You there in Bethlehem
Znaczenie słowa: Wątpliwości, że bym znalazł się tam w Betlejem
No surprise, You changed the world through fishermen
Znaczenie słowa: Nic dziwnego, zmieniłeś świat przez rybaków
Good to know, You would go so far to finally get through
Znaczenie słowa: Dobrze wiedzieć, możesz iść tak daleko, aby w końcu dotrzeć
That's just like You and so unlike me
Znaczenie słowa: To tak jak ty i tak w przeciwieństwie do mnie

Anyway You wanna show me
Znaczenie słowa: W każdym razie chcesz mi pokazać
All Your glory
Znaczenie słowa: Wszystkie chwała
Anywhere You choose to speak
Znaczenie słowa: Gdziekolwiek zechcesz mówić
Tell Your story
Znaczenie słowa: Opowiedz swoją historię

In the low or lofty places
Znaczenie słowa: Miejscami niskie lub wysokie
Strangers faces
Znaczenie słowa: Obcych twarzy
Anywhere
Znaczenie słowa: Wszędzie
Any way
Znaczenie słowa: Tak czy inaczej

In the alley, on the rooftop
Znaczenie słowa: W alei, na dachu
At the end of a rocky road, You don't stop
Znaczenie słowa: Z końcem Kamienista droga nie przestawaj
On a mountain, in a rainstorm
Znaczenie słowa: Na górze, ulewy
In the eyes of a mother with her newborn
Znaczenie słowa: W oczach matki z jej noworodka

In the back pew, at the altar
Znaczenie słowa: W tylnej ławce, przy ołtarzu
At the well where You gave the woman water
Znaczenie słowa: W dobrze gdzie dałeś kobieta wody
In the chaos, in the holy
Znaczenie słowa: W chaosie, w Świętej
In the darkness, anywhere a heart beats
Znaczenie słowa: W ciemności wszędzie serce bije
Anywhere a heart beats
Znaczenie słowa: Wszędzie serce bije

Anyway You wanna show me
Znaczenie słowa: W każdym razie chcesz mi pokazać
All Your glory
Znaczenie słowa: Wszystkie chwała
Anywhere You choose to speak
Znaczenie słowa: Gdziekolwiek zechcesz mówić
Tell Your story
Znaczenie słowa: Opowiedz swoją historię

In the low or lofty places
Znaczenie słowa: Miejscami niskie lub wysokie
Strangers faces
Znaczenie słowa: Obcych twarzy
Anywhere
Znaczenie słowa: Wszędzie
Any way
Znaczenie słowa: Tak czy inaczej

Anyway You wanna show me
Znaczenie słowa: W każdym razie chcesz mi pokazać
All Your glory
Znaczenie słowa: Wszystkie chwała
Anywhere You choose to speak
Znaczenie słowa: Gdziekolwiek zechcesz mówić
Tell Your story
Znaczenie słowa: Opowiedz swoją historię

In the low or lofty places
Znaczenie słowa: Miejscami niskie lub wysokie
Strangers faces
Znaczenie słowa: Obcych twarzy
Anywhere
Znaczenie słowa: Wszędzie
Any way
Znaczenie słowa: Tak czy inaczej


Any Way-3 (Każdy sposób-3) Teksty piosenek Any Way-3 (Każdy sposób-3) Teksty piosenek-2

Kolejne albumy z Punkt z łaski