A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Antidotes in Passing (Antidotum na marginesie) Teksty piosenek

Artyści: Soilwork (Soilwork)

Albumu: The Living Infinite (Nieskończone życie)

Who cares but sorrow
Znaczenie słowa: Kogo to obchodzi, ale smutek
When you're down and close to nothing
Znaczenie słowa: Kiedy jesteś w dół i nic
No one will bother
Znaczenie słowa: Nikt nie zechce
Watching antidotes in passing
Znaczenie słowa: Oglądanie odtrutki na marginesie

I'm left without a cause
Znaczenie słowa: Ja zostaję bez przyczyny
Believe me
Znaczenie słowa: Wierz mi
They never told me why
Znaczenie słowa: Oni nigdy nie powiedział mi dlaczego
I'm grieving
Znaczenie słowa: Jestem żałoby
Now where is the light?
Znaczenie słowa: Teraz gdzie jest światło?

Outside the world goes on
Znaczenie słowa: Na zewnątrz świat idzie
It keeps on turning
Znaczenie słowa: Trzyma na toczenie
The feeling of being an outcast
Znaczenie słowa: Poczucie bycia wyrzutka
Just keeps growing
Znaczenie słowa: Po prostu rośnie

There must be life there must be light
Znaczenie słowa: Musi istnieć życie musi być światła
Take me home, where the truth unfolds
Znaczenie słowa: Zabierz mnie do domu, gdzie rozwija się prawdy
And steals away the night
Znaczenie słowa: I kradnie od nocy

Distance keeps growing
Znaczenie słowa: Rośnie odległość
Soon I'm far enough to lose it
Znaczenie słowa: Wkrótce jestem wystarczająco daleko stracić
Am I deserving
Znaczenie słowa: Jestem ja zasługuje
'Cause I was brave enough to use it?
Znaczenie słowa: Bo byłem tyle odważny, aby go używać?

I'm left without a cause
Znaczenie słowa: Ja zostaję bez przyczyny
Believe me
Znaczenie słowa: Wierz mi
They never told me why
Znaczenie słowa: Oni nigdy nie powiedział mi dlaczego
I'm grieving
Znaczenie słowa: Jestem żałoby
Now where is the light?
Znaczenie słowa: Teraz gdzie jest światło?

Outside the world goes on
Znaczenie słowa: Na zewnątrz świat idzie
It keeps on turning
Znaczenie słowa: Trzyma na toczenie
The feeling of being an outcast
Znaczenie słowa: Poczucie bycia wyrzutka
Just keeps growing
Znaczenie słowa: Po prostu rośnie

There must life.. there must be light
Znaczenie słowa: Tam musi życia... musi być światła
Take me home, where the truth unfolds
Znaczenie słowa: Zabierz mnie do domu, gdzie rozwija się prawdy
And steals away the night
Znaczenie słowa: I kradnie od nocy
Steals away the night
Znaczenie słowa: Kradnie od nocy
Antidotes in Passing (Antidotum na marginesie) Teksty piosenek Antidotes in Passing (Antidotum na marginesie) Teksty piosenek-2