A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All the World-3 (Świat-3) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: How You Live-2 (Jak można żyć-2)

All the world is a story
Znaczenie słowa: Cały świat jest opowieść
All the world is a stage
Znaczenie słowa: Cały świat jest sceną
All the world is a canvas
Znaczenie słowa: Cały świat jest płótno
All the world is a page
Znaczenie słowa: Cały świat jest strona

All the world is a horizon
Znaczenie słowa: Cały świat jest horyzont
All the world is a field of dreams
Znaczenie słowa: Cały świat jest pole marzeń
All the world is an open doorway
Znaczenie słowa: Cały świat jest otwarte drzwi
All the world is a place for me
Znaczenie słowa: Na całym świecie jest miejsce dla mnie

To be your voice
Znaczenie słowa: Za Twój głos
To be your touch
Znaczenie słowa: Za dotknięciem
To give an answer
Znaczenie słowa: Aby dać odpowiedź
To show your love
Znaczenie słowa: Aby pokazać swoją miłość

To hold out hope
Znaczenie słowa: Trzymaj się nadziei
To offer peace
Znaczenie słowa: Do zaoferowania pokój
To shine your light
Znaczenie słowa: Świecić światła
For everyone to see in all the world
Znaczenie słowa: Dla wszystkich, aby zobaczyć na całym świecie

All the world is a someone
Znaczenie słowa: Wszystko na świecie jest ktoś
All the world is a dance
Znaczenie słowa: Cały świat jest taniec
And all the world is a moment
Znaczenie słowa: I cały świat jest moment
All the world is a chance
Znaczenie słowa: Cały świat jest szansa

To be your voice
Znaczenie słowa: Za Twój głos
To be your touch
Znaczenie słowa: Za dotknięciem
To give an answer
Znaczenie słowa: Aby dać odpowiedź
To show your love
Znaczenie słowa: Aby pokazać swoją miłość

To hold out hope
Znaczenie słowa: Trzymaj się nadziei
To offer peace
Znaczenie słowa: Do zaoferowania pokój
To shine your light
Znaczenie słowa: Świecić światła
For everyone to see in all the world
Znaczenie słowa: Dla wszystkich, aby zobaczyć na całym świecie

You are amazing mercy
Znaczenie słowa: Jesteś niesamowity Miłosierdzia
You are undying grace
Znaczenie słowa: Jesteś nieśmiertelna łaski
I want the world to see
Znaczenie słowa: Chcę świata, aby zobaczyć
How wonderful you are upon my face
Znaczenie słowa: Jak wspaniałe są na mojej twarzy

To be your voice
Znaczenie słowa: Za Twój głos
To be your touch
Znaczenie słowa: Za dotknięciem
To give an answer
Znaczenie słowa: Aby dać odpowiedź
To show your love
Znaczenie słowa: Aby pokazać swoją miłość

To hold out hope
Znaczenie słowa: Trzymaj się nadziei
To offer peace
Znaczenie słowa: Do zaoferowania pokój
To shine your light
Znaczenie słowa: Świecić światła
For everyone to see in all the world
Znaczenie słowa: Dla wszystkich, aby zobaczyć na całym świecie

Be your voice
Znaczenie słowa: Być Twój głos
Be your touch
Znaczenie słowa: Być twój dotyk
Give an answer
Znaczenie słowa: Dać odpowiedź
Show your love
Znaczenie słowa: Pokaż swoją miłość

Hold out hope
Znaczenie słowa: Trzymaj się nadzieję
Offer peace
Znaczenie słowa: Oferta pokoju
Shine your light
Znaczenie słowa: Blask światła
For all the world
Znaczenie słowa: Dla całego świata
All the World-3 (Świat-3) Teksty piosenek All the World-3 (Świat-3) Teksty piosenek-2

Kolejne albumy z Punkt z łaski