A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All Is Well-13 (Wszystko jest dobrze-13) Teksty piosenek

Artyści: Point of Grace (Punkt z łaski)

Albumu: Winter Wonderland-90 (Winter Wonderland-90)

All is well, all is well
Znaczenie słowa: Wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze
Angels and men rejoice
Znaczenie słowa: Aniołowie i ludzie Cieszcie
For tonight darkness fell
Znaczenie słowa: Do dziś zapadły ciemności
Into the dawn of love's light
Znaczenie słowa: Do świtu światła miłości

Sing Alle
Znaczenie słowa: Śpiewać Alle
Sing Alleluia
Znaczenie słowa: Śpiewać alleluja

All is well, all is well
Znaczenie słowa: Wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze
Let there be peace on earth
Znaczenie słowa: Niech tam będzie pokój na ziemi
Christ is come, go and tell
Znaczenie słowa: Chrystus przyszedł, idź i powiedz
That He is in the manger
Znaczenie słowa: Że on jest w żłobie

Sing Alle
Znaczenie słowa: Śpiewać Alle
Sing Alleluia
Znaczenie słowa: Śpiewać alleluja

All is well, all is well
Znaczenie słowa: Wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze
Lift up your voice and sing
Znaczenie słowa: Podnieś swój głos i śpiewać
Born is now Emmanuel
Znaczenie słowa: Ur jest teraz Emmanuel
Born is our Lord and Savior
Znaczenie słowa: Ur jest nasz Pan i Zbawiciel

Sing Alleluia
Znaczenie słowa: Śpiewać alleluja
Sing Alleluia
Znaczenie słowa: Śpiewać alleluja
All is well
Znaczenie słowa: Wszystko jest dobrze

Born is now Emmanuel
Znaczenie słowa: Ur jest teraz Emmanuel
Born is our Lord and Savior
Znaczenie słowa: Ur jest nasz Pan i Zbawiciel

Sing Alleluia
Znaczenie słowa: Śpiewać alleluja
Sing Alleluia
Znaczenie słowa: Śpiewać alleluja
All is well
Znaczenie słowa: Wszystko jest dobrze


All Is Well-13 (Wszystko jest dobrze-13) Teksty piosenek

Kolejne albumy z Punkt z łaski