A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

After You Get What You Want You Don't Want It (Po Get What You Want to nie chcesz) Teksty piosenek

Artyści: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumu: 101 Hits: Nat King Cole (101 odsłon: Nat King Cole)

Listen to me, honey dear
Znaczenie słowa: Słuchaj mnie, miód drogi
Something's wrong with you I fear
Znaczenie słowa: Coś jest nie tak z Tobą obawiam
It's getting harder to please you
Znaczenie słowa: Jest coraz trudniej Cię zadowolić
Harder and harder each year
Znaczenie słowa: Coraz mocniej każdego roku
I don't want to make you blue
Znaczenie słowa: Nie chcesz ci niebieski
But you need a talking to
Znaczenie słowa: Ale trzeba rozmawiać
Like a lot of people I know
Znaczenie słowa: Wiem, jak wiele osób
Here's what's wrong with you
Znaczenie słowa: Oto co jest źle z Tobą

After you get what you want, you don't want it
Znaczenie słowa: Po co chcesz, nie chcesz, to
If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon
Znaczenie słowa: Jeśli dałem ci księżyc, chcieliby rosną zmęczony wkrótce

You're like a baby
Znaczenie słowa: Jesteś jak dziecko
You want what you want when you want it
Znaczenie słowa: Chcesz, co chcesz i kiedy chcesz
But after you are presented
Znaczenie słowa: Ale po są przedstawione
With what you want, you're discontented
Znaczenie słowa: Co chcesz jesteśmy niezadowoleni

You're always wishing and wanting for something
Znaczenie słowa: Jesteś zawsze chcą i chce coś
When you get what you want
Znaczenie słowa: Kiedy masz co chcesz
You don't want what you get
Znaczenie słowa: Nie ma co się

And tho' I sit upon your knee
Znaczenie słowa: A tys siedzę na kolana
You'll grow tired of me
Znaczenie słowa: Będę zmęczą mnie
'Cause after you get what you want
Znaczenie słowa: Bo po masz co chcesz
You don't want what you wanted at all
Znaczenie słowa: Nie chcesz, aby to, co chciał w ogóle

Don't you say that I'm unkind
Znaczenie słowa: Nie można powiedzieć, że jestem niedobry
Think it over and you'll find
Znaczenie słowa: Przemyśl to i znajdziesz
You've got a changeable nature
Znaczenie słowa: Masz zmienne natura
You're always changing your mind
Znaczenie słowa: Jesteś zawsze zmienia swój umysł
There's a longing in your eye
Znaczenie słowa: Tam jest tęsknota w oku
That is hard to satisfy
Znaczenie słowa: To jest trudne do spełnienia
You're unhappy most of the time
Znaczenie słowa: Jesteś zadowolony, większość czasu
Here's the reason why
Znaczenie słowa: Oto powód dlaczego

And tho' you sit upon my knee
Znaczenie słowa: A tys siedzisz na kolanie
After You Get What You Want You Don't Want It (Po Get What You Want to nie chcesz) Teksty piosenek After You Get What You Want You Don't Want It (Po Get What You Want to nie chcesz) Teksty piosenek-2 After You Get What You Want You Don't Want It (Po Get What You Want to nie chcesz) Teksty piosenek-3

Kolejne albumy z NAT King Cole