A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Utopia

Utopia (Utopia)

Utopia (/ juːˈtoʊpiə /) er en ideell samfunnet eller samfunn har svært ønskelig eller perfekt kvaliteter. Ordet ble skapt i gresk av Sir Thomas More for boken 1516 Utopia, som beskriver en fiktive øya samfunn i Atlanterhavet. Begrepet har blitt brukt til å beskrive både bofellesskap som forsøker å opprette en idealsamfunn og fiktive samfunn portrettert i litteratur. Den har gytt andre konsepter, mest fremtredende dystopia.