A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zero Tolerance-2 (Null toleranse-2) Tekster

Artister: Kottonmouth Kings (Kottonmouth Kings)

Albumet: Rollin' Stoned (Rollin' Stoned)

The war on drugs is a war on me and if its not then let me be home of the brave
Tekster betyr: Krigen mot narkotika er en krig mot meg, og hvis ikke så la meg være hjemmet til tapre
Land of the free Its just a plant so let freedom ring
Tekster betyr: Land den frie bare en plante så let freedom ring

I'm sick of these snitches droppin dimes on my block to my small sack slangers
Tekster betyr: Jeg er lei av disse snitches droppin dimes på blokken min til min lille sekk slangers
To my indoor crops or our cash money business or my late night stops or
Tekster betyr: Min innendørs avlinger eller virksomheten penger penger eller min sen kveld stopper eller
Anything about this old school pimp called pops
Tekster betyr: Noe om denne gamle skolen hallik kalt dukker

Yeah! Shit fuck Piss
Tekster betyr: ja! Faen faen Piss
I can't stand the cops they're always on my dick trying to snatch my crops but
Tekster betyr: Jeg kan ikke stå politiet de er alltid på min pikk prøver å snappe avlingen min men
They'll never gonna get 'em cause givem to my pops then I fail out of town in
Tekster betyr: De skal aldri få dem årsaken givem til min spretter så jeg ikke ut av byen i
My matha fucking dodge
Tekster betyr: Min matha jævla dodge

You can't catch me so please stop trying there's no denyin that the cops are
Tekster betyr: Du kan ikke ta meg så vennligst Stopp prøver det er ingen denyin som politiet
Lie'en
Tekster betyr: Lie'en
Not me because I not you can't relate when I look you in the face I can tell
Tekster betyr: Ikke meg fordi jeg ikke ikke kan relatere når jeg ser deg i ansiktet jeg kan fortelle
That you're a fake. Ha! Ha! Ha
Tekster betyr: At du er en forfalskning. Ha! Ha! Ha

Zero Tolerance I got zero tolerance
Tekster betyr: Nulltoleranse jeg fikk nulltoleranse

Just because you're a you fat wanna be stinky ass matha fucka
Tekster betyr: Bare fordi du er en du fett skal være stinkende ræva matha fucka
Tryin to get my shit but you can't you suck get the hell out my face?
Tekster betyr: Prøver å få min dritt, men du kan du suge får helvete ut ansiktet mitt?
Cause your breath stinks bad your badge is dirty you cricked as fag
Tekster betyr: Forårsake din pust stinker dårlig merket er skitne du cricked som fag

I'm here to free all the people that are livin in fear
Tekster betyr: Jeg er her for å frigjøre alle menneskene som er livin i frykt
The modern day Paul Revere, Just lend me your ear
Tekster betyr: Moderne Paul Revere, bare låne meg øret
Cause they're comin, in fact they're already right here
Tekster betyr: Årsaken er de kommer, faktisk de er allerede her
You know how much they spent in the war on drugs simply last year?
Tekster betyr: Du vet hvor mye de brukte i krigen mot narkotika bare i fjor?
Eleven-Billion Dollars straight down the drain
Tekster betyr: Elleve - milliarder dollar rett i vasken
The war on drugs has cost a lot, you shouldn't worry about me, or my bag of pot
Tekster betyr: Krigen mot narkotika har kostet mye, du ikke bør bekymre meg eller min bag av potten
Not hurtin' nobody, not polluting the youth
Tekster betyr: Ikke hurtin ' ingen, ikke forurensende ungdom
Not sellin no lies, I'm only giving out truth
Tekster betyr: Ikke sellin ingen usannheter, gi jeg bare ut sannheten
Try to tell me what to do, I won't listen to you
Tekster betyr: Prøver å fortelle meg hva å gjøre, jeg hører ikke på deg
I'll smoke weed till I die, out of joints, pipes, tubes
Tekster betyr: Jeg vil røyke Luke til jeg dør, ut av ledd, rør, rør

Well I'm rymin and I'm stealin - dealin time after time - rhyme patterns
Tekster betyr: Jeg er vel rymin og jeg er stealin - prшvere etter tid - rim mønstre
Designed to enlighten your mind - legalize the word freedom till the plants not
Tekster betyr: Utformet for å opplyse ditt sinn - legalisere ordet frihet til plantene ikke
A crime and when the plants not a crime we'll all be livin divine zero tolerance
Tekster betyr: En forbrytelse og når plantene ikke en forbrytelse vi vil alle være livin guddommelig nulltoleranse
Is ignorance we're drawin the line
Tekster betyr: Uvitenhet er vi drawin linjen

Zero Tolerance the war on drugs is a waste of time how could a plant be a
Tekster betyr: Nulltoleranse krigen mot narkotika er et tidsspille hvordan kunne en plante en
Crime- you got the bombs to kill off our kind- Arrest and seize we get jailed
Tekster betyr: Kriminalitet - du fikk bombene drepe våre type-arrestasjon og gripe vi blir fengslet
Fucked-w/-Find - free the plant
Tekster betyr: Rota-w/finne - gratis anlegget

Zero Tolerance I got zero tolerance
Tekster betyr: Nulltoleranse jeg fikk nulltoleranse

Zero Tolerance-2 (Null toleranse-2) Tekster Zero Tolerance-2 (Null toleranse-2) Tekster-2 Zero Tolerance-2 (Null toleranse-2) Tekster-3 Zero Tolerance-2 (Null toleranse-2) Tekster-4
Denne siden er utformet for å gi sangtekster av Null toleranse-2 som er samlet inn i album av Rollin' Stoned opprettet av sangeren Kottonmouth Kings. Du kan lese følgende tekstversjon av Null toleranse-2. Hvis du er interessert i andre sanger i samme album, kan du klikke Null toleranse-2. For å finne omfattende liste over album fra den samme sangeren, klikker du bare Kottonmouth Kings. Hvis du elsker slike sangtekster, kan du legge til denne siden til din favoritt. For enkelhets skyld kan du også laste ned bilde versjon av Null toleranse-2 for å skrive ut, eller du kan dele den med dine venner via e-post, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, etc. På slutten av denne siden vil du se sangtekster av Null toleranse-2 i andre 42 språk, inkludert arabisk, tsjekkisk, dansk, tysk, gresk, finsk, fransk, hebraisk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, thai, etc. På den ene siden, kan du skrive til oss hvis du trenger sangtekster i PDF-versjon eller ønsker å laste ned MP3 av Null toleranse-2 gratis. På den annen side, hvis du vet om andre sanger som ikke er inkludert i dette albumet, kan du gjerne kontakte oss. Vi vil inkludere det i løpet av neste oppdatering av vår database.