A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Be the One-2 (Du bli en-2) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: A Thousand Little Things-2 (Tusen små ting-2)

Sometimes you don’t know what to do or what to say
Tekster betyr: Noen ganger vet du ikke hva du gjør eller hva jeg skal si
When someone tells you all their trouble, all their pain
Tekster betyr: Når noen forteller deg alle sine problemer, alle deres smerte
You don’t feel like you’ve got much to offer
Tekster betyr: Du føler ikke at du har mye å tilby
That’s when you come to Jesus and you lay it on the altar
Tekster betyr: At er når du kommer til Jesus og lå den på alteret

The burden’s not as heavy as you might think it is
Tekster betyr: Byrden er ikke så tung som du kanskje tror det er
He’s right there with you beside you time as this
Tekster betyr: Han er rett der med deg ved siden av deg tid som dette

You be the one to answer his call
Tekster betyr: Du være en å svare hans påkallelse
You be the one to stand up tall
Tekster betyr: Du være en å stå opp høyt
Reaching out to lift them up
Tekster betyr: Nå ut til å løfte dem opp
With the arms of love when they’re feeling small
Tekster betyr: Med armene av kjærlighet når de føler liten
You be the one to shine the eyes of Jesus
Tekster betyr: Du være en å skinne øynene til Jesus
Even when you think that they don’t need you
Tekster betyr: Selv når du tror at de ikke trenger du
Don’t give up until the race is run
Tekster betyr: Ikke gi opp før løpet kjøres
You be the one
Tekster betyr: Du være en

With a little grace he can heal the broken past
Tekster betyr: Med litt nåde kan han helbrede ødelagt tidligere
Help you forgive someone who can’t forgive you back
Tekster betyr: Hjelpe deg tilgi noen som ikke kan tilgi deg tilbake
Speak a word of kindness, a little comfort for their soul
Tekster betyr: Tale et ord av godhet, litt komfort for deres sjel
Sit awhile and cry with them and help them to let it go
Tekster betyr: Sitte en stund og gråter med dem og hjelpe dem til å la det gå

Even when it feels like you can’t take one more step
Tekster betyr: Selv når det føles som ta du ikke ett skritt
So run the road of Jesus and let him do the rest
Tekster betyr: Så kjører veien av Jesus og la ham gjøre resten

See them look down in the ground
Tekster betyr: Se dem ser ned i bakken
It grows and ends up
Tekster betyr: Det vokser og havner
Coming back around
Tekster betyr: Komme tilbake rundt
He knew, He’d be the one for you
Tekster betyr: Han visste han ville være en for deg
You Be the One-2 (Du bli en-2) Tekster

Album fra Nådens punkt