A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Ja, jeg tror-1) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: Free to Fly-1 (Gratis å Fly-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Tekster betyr: Ord & musikk av joel lindsay & tony wood

When I said that I would follow
Tekster betyr: Da jeg sa at jeg ville følge
It was with an honest heart
Tekster betyr: Det var med et ærlig hjerte
But I didn't fully understand the cost
Tekster betyr: Men jeg helt forstå ikke kostnadene
'cause there are saints throughout the ages
Tekster betyr: fordi det er hellige gjennom tidene
And there are those today
Tekster betyr: Og det er de i dag
Who show us what it really means to carry the cross
Tekster betyr: Som viser oss hva det egentlig betyr å bære korset
That only fuels my devotion
Tekster betyr: Som bare brensel min hengivenhet
No matter what comes I will say
Tekster betyr: Uansett hva jeg vil si

(chorus)
Tekster betyr: (chorus)
Yes, I believe
Tekster betyr: Ja, jeg tror
I believe with all that is in me
Tekster betyr: Jeg tror med alt som er i meg
Yes, I believe
Tekster betyr: Ja, jeg tror
Though the world rises up against me
Tekster betyr: Selv om verden stiger opp mot meg
I will be faithful
Tekster betyr: Jeg vil være trofaste
To the choice I have made
Tekster betyr: Jeg har gjort til valg
I am determined
Tekster betyr: Jeg er fast bestemt
I will not be ashamed
Tekster betyr: Jeg vil ikke skamme
To live so the whole world can see
Tekster betyr: For å leve så hele verden kan se
That yes, I believe
Tekster betyr: Så ja, jeg tror

There will never be a reason
Tekster betyr: Det vil aldri bli en grunn
To lose this confidence
Tekster betyr: Å miste denne tilliten
For I have found where my assurance lies
Tekster betyr: Jeg har funnet hvor min forsikring ligger
It is not in my own power
Tekster betyr: Det er ikke i min egen makt
But in who my savior is
Tekster betyr: Men som min Frelser er
And the truth of this conviction
Tekster betyr: Og sannheten om denne overbevisningen
Makes me shout to the sky
Tekster betyr: Gjør meg rope til himmelen

(repeat chorus)
Tekster betyr: (gjenta chorus)

Yes, I believe he is risen
Tekster betyr: Ja, jeg tror han er oppstått
Yes, I believe we are forgiven
Tekster betyr: Ja, jeg tror vi er tilgitt
Yes, I believe and one day we'll see him
Tekster betyr: Ja, jeg tror og en dag vi vil se ham
And together we'll say
Tekster betyr: Og sammen vi sier

(repeat chorus)
Tekster betyr: (gjenta chorus)

Yes, I Believe-1 (Ja, jeg tror-1) Tekster Yes, I Believe-1 (Ja, jeg tror-1) Tekster-2 Yes, I Believe-1 (Ja, jeg tror-1) Tekster-3 Yes, I Believe-1 (Ja, jeg tror-1) Tekster-4

Album fra Nådens punkt