A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When the Wind Blows-9 (Når vinden blåser-9) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: When the Wind Blows-8 (Når vinden blåser-8)

Night turns to daylight
Tekster betyr: Natten blir til dagslys
And things are quite the same
Tekster betyr: Og ting er helt de samme
You wake up and make up
Tekster betyr: Du våkner opp og utgjør
Another day's routine
Tekster betyr: En annen dags rutine
Then the sun begins to shine as if
Tekster betyr: Da solen begynner å skinne som om
The face of god were near
Tekster betyr: Møte med Gud var nær
And a trumpet sound is played as if
Tekster betyr: Og en trompet-lyd spilles som om
All the world could hear
Tekster betyr: Hele verden kunne høre

[Chorus:]
Tekster betyr: [Refrenget:]
That's the day when the wind blows
Tekster betyr: Det er dagen når vinden blåser
That's the day when the earth begins to move
Tekster betyr: Det er dagen da jorden begynner å flytte
When the lion and the lamb start walking
Tekster betyr: Når løven og lammet begynne å gå
Two by two
Tekster betyr: To og to
That's the day when the wind blows
Tekster betyr: Det er dagen når vinden blåser
When the sky is torn in two
Tekster betyr: Når himmelen er revet i to
And the lord of lords in all his glory
Tekster betyr: Og lord of lords i all sin herlighet
Comes for you
Tekster betyr: Kommer for deg
Oh, when the wind blows
Tekster betyr: Oh, når vinden blåser

Beside you, behind you
Tekster betyr: Ved siden av deg, bak deg
Believers on their knees
Tekster betyr: Troende på knærne
And somehow you know now
Tekster betyr: Og liksom du vet nå
Everyone you see
Tekster betyr: Alle du
So hand-in-hand you fly away
Tekster betyr: Så hånd i hånd du flyr bort
To meet him in the sky
Tekster betyr: Å møte ham i himmelen
This man that you have dreamed about
Tekster betyr: Som du har drømt om
He's right before your eyes
Tekster betyr: Han er rett foran øynene dine

[Chorus: Repeat 2X]
Tekster betyr: [Refrenget: Gjenta 2 X]

That's the day when the earth begins to move
Tekster betyr: Det er dagen da jorden begynner å flytte
When the lion and the lamb start walking
Tekster betyr: Når løven og lammet begynne å gå
Two by two
Tekster betyr: To og to
When the wind blows
Tekster betyr: Når vinden blåser
When the sky is torn in two
Tekster betyr: Når himmelen er revet i to
And the lord of lords in all his glory
Tekster betyr: Og lord of lords i all sin herlighet
Comes for you oh, when the wind blows
Tekster betyr: Kommer for deg oh, når vinden blåser
Well be swept away, swept away
Tekster betyr: Også bli blåst bort, feid bort
When the wind blows
Tekster betyr: Når vinden blåser
When the Wind Blows-9 (Når vinden blåser-9) Tekster When the Wind Blows-9 (Når vinden blåser-9) Tekster-2

Album fra Nådens punkt