A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is Your Land-2 (Dette er din Land-2) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: Point of Grace Gift Tin-1 (Punkt av nåde Gift Tin-1)

Phil Baggaley, Ian Blythe, Dave Clifton, Adrian Plass
Tekster betyr: Phil Baggaley, Ian Blythe, Dave Clifton, Adrian Plass

Didn't anyone ever tell you
Tekster betyr: Ikke fortelle noen gang deg
Didn't anyone ever say
Tekster betyr: Ikke si noen gang
Did you capture a vision of glory
Tekster betyr: Du fange en visjon av herlighet
As she held out her hand today
Tekster betyr: Mens hun holdt ut hånden i dag
It's reaching to the broken heart
Tekster betyr: Det er nå brutt hjertet
Right down to where you stand
Tekster betyr: Rett ned til hvor du står

Didn't anyone ever tell you
Tekster betyr: Ikke fortelle noen gang deg
This is your land
Tekster betyr: Dette er ditt land
Didn't anyone ever tell you
Tekster betyr: Ikke fortelle noen gang deg
It doesn't matter the last will be first
Tekster betyr: Det spiller ingen rolle siste vil være først
For the sad and the meek and the righteous
Tekster betyr: For det trist og de saktmodige og rettferdige
And all those who will hunger and thirst
Tekster betyr: Og alle de som hungrer og tørster
So let the poor in spirit know
Tekster betyr: Så la de fattige i ånden vet
These dreams are not of sand
Tekster betyr: Disse drømmene er ikke sand
Didn't anyone ever tell you
Tekster betyr: Ikke fortelle noen gang deg
This is your land
Tekster betyr: Dette er ditt land

You'll be given the robes of princes
Tekster betyr: Du får robes fyrster
You'll be flying on golden wings
Tekster betyr: Du vil bli flyr på golden wings
You will live in pavilions of splendor
Tekster betyr: Du vil leve i paviljonger av prakt
Be surrounded by beautiful things
Tekster betyr: Være omgitt av vakre ting
So hold on to these promises
Tekster betyr: Så holde på disse løftene
And keep them in your hand
Tekster betyr: Og holde dem i hånden

Didn't anyone ever tell you
Tekster betyr: Ikke fortelle noen gang deg
This is your land
Tekster betyr: Dette er ditt land
This Is Your Land-2 (Dette er din Land-2) Tekster

Album fra Nådens punkt