A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There Is Nothing Greater Than Grace (Det er ikke noe større enn nåde) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: No Changin' Us (No Changin' Us)

What do you say to someone
Tekster betyr: Hva sier du til noen
Who feels like they’ve lost it all
Tekster betyr: Som føler at de har mistet alt
Over the edge, with no one there to break their fall
Tekster betyr: Over kanten, med ingen der å bryte deres fall
And what do you say to someone
Tekster betyr: Og hva sier du til noen
Who feels so unloved
Tekster betyr: Som føles så elsket
Giving themselves away
Tekster betyr: Gir seg bort
A little bit everyday
Tekster betyr: En liten bit hver dag
Just to be good enough
Tekster betyr: Bare å være god nok

And what do you say to a hopeless soul
Tekster betyr: Og hva sier du til en håpløs sjel
Who can’t remember their way home
Tekster betyr: Hvem husker ikke vei hjem
And everything is out of their control
Tekster betyr: Og alt er ut av kontroll

There is no valley
Tekster betyr: Det er ingen dalen
There is no darkness
Tekster betyr: Det er ingen mørke
There is no sorrow
Tekster betyr: Det er ingen sorg
Greater than the grace of Jesus
Tekster betyr: Større enn nåde Jesus
There is no moment
Tekster betyr: Det er ingen øyeblikk
There is no distance
Tekster betyr: Det er ikke
There is no heartbreak
Tekster betyr: Det er ingen hjertesorg
He can’t take you through
Tekster betyr: Han kan ikke ta deg gjennom
So before you think that you’re too lost to save
Tekster betyr: Så før du tror at du er også tapt for lagre
Remember there is nothing greater than grace
Tekster betyr: Husk det er ikke noe større enn nåde

What do you say to someone
Tekster betyr: Hva sier du til noen
Whose life is on the line
Tekster betyr: Hvis liv er på linjen
And they’re unsure what happens after their last breath in time
Tekster betyr: Og de er usikker på hva som skjer etter sitt siste åndedrag i tid
What do you say to someone who’s built a wall you can’t break through
Tekster betyr: Hva sier du til noen som har bygget en vegg du ikke kan bryte gjennom
And it’s so hard for them to hear the truth
Tekster betyr: Og det er så vanskelig for dem å høre sannheten

What do you say to a life of regret
Tekster betyr: Hva sier du til et liv med anger
That’s trying so hard to forget
Tekster betyr: At prøver så hardt å glemme
What do you say to dreams unmet
Tekster betyr: Hva sier du til drømmer udekket

Don’t lose heart
Tekster betyr: Ikke miste motet
Don’t let go
Tekster betyr: Ikke slipp
Don’t give up
Tekster betyr: Ikke gi opp
You are not alone
Tekster betyr: Du er ikke alene
There Is Nothing Greater Than Grace (Det er ikke noe større enn nåde) Tekster There Is Nothing Greater Than Grace (Det er ikke noe større enn nåde) Tekster-2 There Is Nothing Greater Than Grace (Det er ikke noe større enn nåde) Tekster-3 There Is Nothing Greater Than Grace (Det er ikke noe større enn nåde) Tekster-4

Album fra Nådens punkt