A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love He Has for You (Kjærligheten han har for deg) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: The Whole Truth-3 (Hele sannheten-3)

When you're living for the love of
Tekster betyr: Når du bor for kjærligheten til
A lifetime
Tekster betyr: En levetid
You wonder if the waiting will ever end
Tekster betyr: Du lurer på om venter vil aldri ende
And the right from the wrong
Tekster betyr: Og høyre feil
That you've guarded so long
Tekster betyr: At du har passet så lenge
Is closer that it's ever been
Tekster betyr: Nærmere at det har vært
But sometimes a moment of weakness
Tekster betyr: Men noen ganger et øyeblikk av svakhet
Can sacrifice the treasure of time
Tekster betyr: Kan ofre skatten tid
And cause you to miss the miracle
Tekster betyr: Og føre til at du savner mirakel
That god longs for you to find
Tekster betyr: At Gud lengter etter å finne

[Chorus]
Tekster betyr: [Refrenget]
There's a love he has for you
Tekster betyr: Det er kjærlighet han har for deg
There's a heart that he's been saving
Tekster betyr: Det er et hjerte som han har vært redde
There's a joy beyond all measure
Tekster betyr: Det er en glede umåtelig
That only comes from waiting
Tekster betyr: Som bare kommer fra venter
There's a love he has for you
Tekster betyr: Det er kjærlighet han har for deg
It's more than the hope you're holding to
Tekster betyr: Det er mer enn håp om du holder til
And you will find the only love that's true
Tekster betyr: Og du finner den bare kjærligheten som gjelder
Is the love he has for you
Tekster betyr: Er kjærligheten han har for deg

When you're torn between today
Tekster betyr: Når du revet mellom dag
And tomorrow
Tekster betyr: Og i morgen
And holding out for something you
Tekster betyr: Og holde ut for noe du
Cannot see
Tekster betyr: Kan ikke se
There's a strength you can find
Tekster betyr: Det er en styrke finner du
Knowing in god's own time
Tekster betyr: Å vite i Guds eget tid
You'll discover what he meant to be
Tekster betyr: Du vil oppdage hva han mente å være
'Cause love like the father intended
Tekster betyr: For kjærligheten som Faderen ment
Is more than just a state of the heart
Tekster betyr: Er mer enn bare en tilstand av hjertet
So don't give up hope in the holding on
Tekster betyr: Så ikke gi opp håpet å holde på
'Cause no matter who you are
Tekster betyr: Fordi uansett hvem du er

[Chorus]
Tekster betyr: [Refrenget]
The Love He Has for You (Kjærligheten han har for deg) Tekster The Love He Has for You (Kjærligheten han har for deg) Tekster-2 The Love He Has for You (Kjærligheten han har for deg) Tekster-3 The Love He Has for You (Kjærligheten han har for deg) Tekster-4

Album fra Nådens punkt