A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The House That Mercy Built-2 (Huset at nåde bygget-2) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: The Whole Truth-5 (Hele sannheten-5)

A light in the distance
Tekster betyr: Et lys i fjerne
Welcomes those wayfaring souls
Tekster betyr: Velkommen de veifarende sjelene
Come this far
Tekster betyr: Komme så langt
A heart grows tired, faith grows cold
Tekster betyr: Et hjerte vokser lei, tro blir kaldt
Wandering down the winding road
Tekster betyr: Vandrende ned den svingete veien
Just simply knock, the door will open
Tekster betyr: Bare knock, døren åpnes

There is a house that mercy built
Tekster betyr: Det er et hus at nåde bygget
There is a place where brokenness is healed
Tekster betyr: Det er et sted der sønderbrutthet er helbredet
There is a voice saying peace be still
Tekster betyr: Det er en stemme si fred være fortsatt
There is a house that mercy built
Tekster betyr: Det er et hus at nåde bygget

Mercy will find you
Tekster betyr: Nåde finner du
Though you've given up
Tekster betyr: Selv om du har gitt opp
In the middle of what seems like nowhere
Tekster betyr: I det som synes som ingensteds
He'll shelter you beneath his wing
Tekster betyr: Han vil ly under sine vinger
His love will cover every need
Tekster betyr: Hans kjærlighet vil dekke alle behov
Just simply seek and you will find
Tekster betyr: Bare søke og finner du

There is a house that mercy built
Tekster betyr: Det er et hus at nåde bygget
There is a place where emptiness is filled
Tekster betyr: Det er et sted hvor tomhet er fylt
There is a voice saying peace be still
Tekster betyr: Det er en stemme si fred være fortsatt
There is a house that mercy built
Tekster betyr: Det er et hus at nåde bygget

There is a house that mercy built
Tekster betyr: Det er et hus at nåde bygget
With blood and tears
Tekster betyr: Med blod og tårer
We've nothing left to fear
Tekster betyr: Vi har ingenting igjen å frykte
We live in grace
Tekster betyr: Vi lever i nåde
Here in the safe embrace of god
Tekster betyr: Her i den trygge omfavnelsen av Gud
The mercy of god
Tekster betyr: Guds barmhjertighet

There is a house that mercy built
Tekster betyr: Det er et hus at nåde bygget
There is a place where grace has
Tekster betyr: Det er et sted der nåde har
Been revealed
Tekster betyr: Avdekket
There is a voice saying peace be still
Tekster betyr: Det er en stemme si fred være fortsatt
There is a house that mercy built
Tekster betyr: Det er et hus at nåde bygget
Rest in the hope
Tekster betyr: Hvile i håp
Rest in the peace
Tekster betyr: Hvil i fred
There is a house that mercy built
Tekster betyr: Det er et hus at nåde bygget
The House That Mercy Built-2 (Huset at nåde bygget-2) Tekster The House That Mercy Built-2 (Huset at nåde bygget-2) Tekster-2

Album fra Nådens punkt