A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love (Tilflukt kjærlighet) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: Point of Grace-2 (Point of Grace-2)

Words & music by john mandeville
Tekster betyr: Ord & musikk av john mandeville

Lord, I need for you to know
Tekster betyr: Herre, trenger jeg å vite
It's only your love, I would die for
Tekster betyr: Det er bare din kjærlighet, ville jeg dø for
So please say you'll never go
Tekster betyr: Så vennligst si vil du aldri gå
When you say that you'll stay
Tekster betyr: Når du sier at du skal bo
Words fall short of sentiment
Tekster betyr: Ord bommer følelser
As tears fall from my eyes
Tekster betyr: Tårene faller fra mine øyne
Cause hearts fail on all sides
Tekster betyr: Årsaken hjerter svikter på alle sider
While mine's safe inside
Tekster betyr: Mens mine er trygt inne

(chorus)
Tekster betyr: (chorus)
Your refuge of love
Tekster betyr: Din tilflukt kjærlighet
Oh, you're my refuge of love
Tekster betyr: Oh, er du min tilflukt kjærlighet
For so long, I never thought I'd find you
Tekster betyr: For så lenge, jeg trodde ville jeg finne
Oh, you're my refuge of love
Tekster betyr: Oh, er du min tilflukt kjærlighet
Love's never been so right
Tekster betyr: Kjærlighet har aldri vært så rett
Love's never been so right
Tekster betyr: Kjærlighet har aldri vært så rett
'cause I finally found a haven for my heart
Tekster betyr: fordi jeg endelig funnet en oase for mitt hjerte
In your refuge of love
Tekster betyr: I din tilflukt kjærlighet

Guess I believed you'd come and go
Tekster betyr: Antar jeg trodde du ville komme og gå
Like every other love in my life
Tekster betyr: Som alle andre kjærlighet i mitt liv
And, oh, I tried you so
Tekster betyr: Og, oh, jeg prøvde du så
Yet faithfully, your patience won my willingness
Tekster betyr: Men trofast, tålmodigheten vant min vilje
And slowly it became clear to me
Tekster betyr: Og sakte det ble klart for meg
That you gave you life
Tekster betyr: At du gav deg livet
So I could spend mine in...
Tekster betyr: Så kunne jeg bruke min i...

(repeat chorus) 3x
Tekster betyr: (gjenta chorus) 3 x

Refuge of Love (Tilflukt kjærlighet) Tekster

Album fra Nådens punkt