A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rain Down on Me-5 (Regnet ned på meg-5) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: Point of Grace Gift Tin-2 (Point of Grace Gift Tin-2)

Showers of sadness flood my soul
Tekster betyr: Dusj av tristhet flom min sjel
In the dryness of my pain
Tekster betyr: I tørrhet av min smerte
I watch for the rainbow
Tekster betyr: Jeg ser for regnbuen
When my heart turns gray
Tekster betyr: Når mitt hjerte blir grå
As I long for yesterday
Tekster betyr: Så jeg lenge for i går
I know that I need you
Tekster betyr: Jeg vet at du må
In the time that I stray
Tekster betyr: I tiden som jeg spredt
So I'll follow like night after day
Tekster betyr: Så vil jeg følge som natt etter dag

(Chorus)
Tekster betyr: (Chorus)
I need you to rain down on me please pour down your light
Tekster betyr: Jeg nød du å regnet ned på meg behage strømme ned lys
For this is my life-line
Tekster betyr: For dette er mitt liv-linje
I need you to rain down on me
Tekster betyr: Jeg trenger du å regne på meg
The weather is fine when you rain on me
Tekster betyr: Været er fint når du regne på meg
The weather is fine when you rain on me
Tekster betyr: Været er fint når du regne på meg

The power of gladness takes control
Tekster betyr: Kraften i glede tar kontroll
When it's streaming from Your face
Tekster betyr: Når det er streaming fra ansiktet
You vanish my sorrow
Tekster betyr: Du forsvinne min sorg
You wash it away
Tekster betyr: Du vasker det bort
Like the sunlight in the rain
Tekster betyr: Som sollys i regnet
I know that I need You
Tekster betyr: Jeg vet at du må
In the time that I stray
Tekster betyr: I tiden som jeg spredt
So I'll follow like night after day
Tekster betyr: Så vil jeg følge som natt etter dag

(Repeat Chorus)
Tekster betyr: (Gjenta Chorus)

Holy water falls as I lift my eyes
Tekster betyr: Hellig vann faller som jeg løfter mine øyne
From my own fate
Tekster betyr: Fra min egen skjebne
Then heaven flows straight through my
Tekster betyr: Deretter himmelen renner rett gjennom min
heart as it carries your embrace
Tekster betyr: hjerte som det bærer favn

(Repeat Chorus)
Tekster betyr: (Gjenta Chorus)

The weather is fine when you rain on me
Tekster betyr: Været er fint når du regne på meg
Rain Down on Me-5 (Regnet ned på meg-5) Tekster Rain Down on Me-5 (Regnet ned på meg-5) Tekster-2

Album fra Nådens punkt