A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Praise Forevermore (Ros evig) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: Free to Fly (Gratis å Fly)

Earnestly I sought You, lovingly You found me
Tekster betyr: Jeg søkte oppriktig du, kjærlig du fant meg
Embraced me as Your child, now I'll never be the same
Tekster betyr: Omfavnet meg som barnet, nå jeg vil aldri bli det samme
No greater love than Yours, Lord, never known it before
Tekster betyr: Ingen større kjærlighet enn deg, Herre, kjent aldri det før
Only ever dreamed about this abundant love
Tekster betyr: Bare drømt om dette rikelig kjærlighet

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Tekster betyr: Sang, "Hallelujah, Hallelujah" til min awesome Gud
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Tekster betyr: Løfte min røst til mine nærmeste venn, jeg vil prise deg til slutten
Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Tekster betyr: Sang, "Hallelujah, Hallelujah" til den trofaste
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Tekster betyr: Heve hendene til ære for du, Herre, jeg vil prise evig

How could I say thank You for joy and peace so beautiful?
Tekster betyr: Hvordan kunne jeg si takk for glede og fred så vakkert?
Father, friend, my Jesus, lover of my soul
Tekster betyr: Far, venn, min Jesus, elsker av min sjel
Savior of the world, I, I dance before Your throne
Tekster betyr: Frelseren av verden, jeg, jeg danser foran din trone
Now all that is within me will rise to glorify
Tekster betyr: Nå stige alt som er i meg vil til å forherlige

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Tekster betyr: Sang, "Hallelujah, Hallelujah" til min awesome Gud
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Tekster betyr: Løfte min røst til mine nærmeste venn, jeg vil prise deg til slutten
Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Tekster betyr: Sang, "Hallelujah, Hallelujah" til den trofaste
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Tekster betyr: Heve hendene til ære for du, Herre, jeg vil prise evig

"Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Tekster betyr: "Hallelujah, Hallelujah" til min awesome Gud
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Tekster betyr: Løfte min røst til mine nærmeste venn, jeg vil prise deg til slutten

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Tekster betyr: Sang, "Hallelujah, Hallelujah" til min awesome Gud
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Tekster betyr: Løfte min røst til mine nærmeste venn, jeg vil prise deg til slutten
"Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Tekster betyr: "Hallelujah, Hallelujah" til den trofaste
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Tekster betyr: Heve hendene til ære for du, Herre, jeg vil prise evig

Praise Forevermore (Ros evig) Tekster

Album fra Nådens punkt