A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (På Guds grønne jord) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: How You Live (Hvor du bor)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Tekster betyr: På Guds grønne jord svømmer havet i strålende blues
The yellow sun warms me and you
Tekster betyr: Den gule solen varmer meg og deg
'Til it's chased by an iridescent moon
Tekster betyr: Til det er jaget av en iridescent månen
On God's green earth
Tekster betyr: På Guds grønne jord

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Tekster betyr: På Guds grønne jord klatre fjellet med lilla dis
Against a sky of stormy grays
Tekster betyr: Mot en himmel stormfulle gråtoner
There are ebony nights and silver days
Tekster betyr: Ibenholt netter og sølv dager
On God's green earth
Tekster betyr: På Guds grønne jord

We live, we laugh and love and dance
Tekster betyr: Vi bor, vi ler og kjærlighet og dance
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Tekster betyr: Fordi Gud gjør alt vakkert og perfekt i hendene
We rise from the ashes of our past
Tekster betyr: Vi stige fra asken av vår fortid
'Cause we've learned the truth at last
Tekster betyr: Fordi vi har lært sannheten endelig
Love is not blind
Tekster betyr: Kjærlighet er ikke blind
Every color shines
Tekster betyr: Hver farge skinner
On God's green earth
Tekster betyr: På Guds grønne jord

On God's green earth...if eery color was the same
Tekster betyr: På Guds grønne jord... Hvis eery farge var den samme
And every child had just one name
Tekster betyr: Og alle barn hadde bare ett navn
There'd be no beauty for each of us to claim
Tekster betyr: Ville det ikke være noen skjønnhet for hver av oss til å kreve

On God's green earth
Tekster betyr: På Guds grønne jord
We see the scars of yesterday
Tekster betyr: Vi se arrene i går
Of wars that we cannot erase
Tekster betyr: Kriger som vi ikke kan slette
But we can walk hand in hand in healing grace
Tekster betyr: Men vi kan gå hånd i hånd i healing nåde
On God's green earth
Tekster betyr: På Guds grønne jord

We live, we laugh and love and dance
Tekster betyr: Vi bor, vi ler og kjærlighet og dance
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Tekster betyr: Fordi Gud gjør alt vakkert og perfekt i hendene
We rise from the ashes of our past
Tekster betyr: Vi stige fra asken av vår fortid
'Cause we've learned the truth at last
Tekster betyr: Fordi vi har lært sannheten endelig
Love is not blind
Tekster betyr: Kjærlighet er ikke blind
Every color shines
Tekster betyr: Hver farge skinner
On God's green earth
Tekster betyr: På Guds grønne jord

(bridge)
Tekster betyr: (bridge)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Tekster betyr: Hva om bare elver rast og hat smeltet alle bort?
We can live in peace today!
Tekster betyr: Vi kan leve i fred i dag!
On God's green earth
Tekster betyr: På Guds grønne jord

We live, we laugh and love and dance
Tekster betyr: Vi bor, vi ler og kjærlighet og dance
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Tekster betyr: Fordi Gud gjør alt vakkert og perfekt i hendene
We live, we laugh and love and dance
Tekster betyr: Vi bor, vi ler og kjærlighet og dance
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Tekster betyr: Fordi Gud gjør alt vakkert og perfekt i hendene
We rise from the ashes of our past
Tekster betyr: Vi stige fra asken av vår fortid
'Cause we've learned the truth at last
Tekster betyr: Fordi vi har lært sannheten endelig
Love is not blind
Tekster betyr: Kjærlighet er ikke blind
Every color shines
Tekster betyr: Hver farge skinner
On God's green earth
Tekster betyr: På Guds grønne jord

On God's Green Earth (På Guds grønne jord) Tekster On God's Green Earth (På Guds grønne jord) Tekster-2

Album fra Nådens punkt