A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No More Pain-2 (Ingen mer smerte-2) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: 24 [2003]-2 (24 [2003] -2)

She sits by the window with wandering eyes
Tekster betyr: Hun sitter ved vinduet med nysgjerrige øyne
She has a song in her heart
Tekster betyr: Hun har en sang i hennes hjerte
And a golden disguise
Tekster betyr: Og en gylden forkledning
Her body is torn because age doesn't heal
Tekster betyr: Kroppen er revet fordi alder ikke helbrede
She's not letting on
Tekster betyr: Hun la ikke på
About the pain that she feels
Tekster betyr: Om smerten som hun føler
But she knows in her soul
Tekster betyr: Vet i hennes sjel
That it won't be too long
Tekster betyr: At det ikke være for lang
'Til Jesus comes back
Tekster betyr: Til Jesus kommer tilbake
To carry her home...
Tekster betyr: Å bære henne hjem...

[Chorus]
Tekster betyr: [Refrenget]
Where there will be no more pain
Tekster betyr: Der det blir ikke mer smerter
No more sorrow
Tekster betyr: Ingen flere sorg
No more waiting
Tekster betyr: Ikke lenger venter
For illusive tomorrows
Tekster betyr: For illusorisk morgendagens
There will be no more pain
Tekster betyr: Det blir ikke mer smerter
No more dying
Tekster betyr: Ikke mer døende
No more striving or strain
Tekster betyr: Ingen flere streve eller belastning
No more pain
Tekster betyr: Ikke mer smerter

My mind's eye remembers the trouble I've seen
Tekster betyr: Mitt indre øye husker problemer jeg har sett
All I have been through,
Tekster betyr: Alle jeg har vært gjennom,
And how I long to be free
Tekster betyr: Og hvor jeg lengter etter å være fri
But I learn by her patience that I need her resolve
Tekster betyr: Men jeg lære av hennes tålmodighet at jeg trenger henne løs
To wait for the opening of eternity's halls
Tekster betyr: Vente på åpningen av eternity's
And I know that in time we will stand side by side
Tekster betyr: Og jeg vet at i tiden vi vil stå side ved side
When Jesus comes back receiving his bride
Tekster betyr: Når Jesus kommer tilbake mottar sin brud

[Chorus 3X]
Tekster betyr: [Chorus 3 X]

No more pain
Tekster betyr: Ikke mer smerter
No More Pain-2 (Ingen mer smerte-2) Tekster

Album fra Nådens punkt