A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-2 (Mer enn noe-2) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: Rarities & Remixes (Rariteter & remikser)

[Chorus:]
Tekster betyr: [Refrenget:]
God loves people more than anything
Tekster betyr: Gud elsker mennesker mer enn noe annet
God loves people more than anything
Tekster betyr: Gud elsker mennesker mer enn noe annet
More than anything he wants
Tekster betyr: Mer enn noe annet ønsker han
Them to know
Tekster betyr: Dem å vite
He'd rather die than let them go
Tekster betyr: Han vil heller dø enn la dem gå
'Cause god love people more
Tekster betyr: Fordi Gud elsker mennesker mer
Than anything
Tekster betyr: Enn noe

God loves the weary
Tekster betyr: Gud elsker en sliten
When they're too weak to try
Tekster betyr: Når de er for svak til å prøve
He feels their pain, he knows their shame
Tekster betyr: Han føler deres smerte, han kjenner deres skam
He cries with those who cry
Tekster betyr: Han skriker med deg som cry
He won't give up or walk away
Tekster betyr: Han vil ikke gi opp eller gange
When other people do
Tekster betyr: Når annet folk gjør
'Cause god loves people more
Tekster betyr: Fordi Gud elsker mennesker mer
Than anything
Tekster betyr: Enn noe

[Chorus:]
Tekster betyr: [Refrenget:]
More than anything he wants us to go
Tekster betyr: Mer enn noe ønsker han oss å gå
And show the world so they will know
Tekster betyr: Og vise verden så de vet
That god loves people more
Tekster betyr: Gud elsker mennesker mer
Than anything
Tekster betyr: Enn noe
More Than Anything-2 (Mer enn noe-2) Tekster

Album fra Nådens punkt