A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lost In Your Love-1 (Tapt i kjærlighet-1) Tekster

Artister: At Vance (På Vance)

Albumet: No Escape-3 (Ingen Escape-3)

The summer breeze in your hair
Tekster betyr: Sommer vind i håret
Seems to be so warm and tender
Tekster betyr: Synes å være så varm og anbud
Is your love really true
Tekster betyr: Er din kjærlighet virkelig sant
That it can't stand anything
Tekster betyr: At det ikke står noe
Where we gotta go through
Tekster betyr: Der vi må gå gjennom
Then I'll send my love to you
Tekster betyr: Så skal jeg sende min kjærlighet til deg

Through the dark and the night
Tekster betyr: Gjennom mørke og natten
Through the day and the light
Tekster betyr: Gjennom dagen og lys
I will hold you forever
Tekster betyr: Jeg vil holde deg alltid
Anywhere that you go
Tekster betyr: Overalt du gå
I would share all my dreams
Tekster betyr: Jeg ville dele alle mine drømmer
But it seems that you don't understand
Tekster betyr: Men det synes at du ikke forstår

That I am lost in your love
Tekster betyr: At jeg mistet i din kjærlighet
'Cause you
Tekster betyr: Fordi du
Came like a force from above
Tekster betyr: Kom som en kraft ovenfra
So I will open my heart
Tekster betyr: Så vil jeg åpne mitt hjerte
Won't you try
Tekster betyr: Du vil prøve
Try to make a new start
Tekster betyr: Prøv å lage en ny start

But times may change as they say
Tekster betyr: Men ganger kan endres når de sier
But my love for you is far beyond their range
Tekster betyr: Men min kjærlighet for deg er langt utenfor området
Nobody's with me as I'm on my way
Tekster betyr: Ingen er med meg som jeg er på vei
Watchin the waves in the sea searchin for my destiny
Tekster betyr: ser på bølgene i havet searchin for min skjebne

Through the dark and the night
Tekster betyr: Gjennom mørke og natten
Through the day and the light
Tekster betyr: Gjennom dagen og lys
I will hold you forever
Tekster betyr: Jeg vil holde deg alltid
Anywhere that you go
Tekster betyr: Overalt du gå
I would share all my dreams
Tekster betyr: Jeg ville dele alle mine drømmer
But it seems that you don't understand
Tekster betyr: Men det synes at du ikke forstår

That I am lost in your love
Tekster betyr: At jeg mistet i din kjærlighet
'Cause you
Tekster betyr: Fordi du
Came like a force from above
Tekster betyr: Kom som en kraft ovenfra
So I will open my heart
Tekster betyr: Så vil jeg åpne mitt hjerte
Won't you try
Tekster betyr: Du vil prøve
Try to make a new start
Tekster betyr: Prøv å lage en ny start
Lost In Your Love-1 (Tapt i kjærlighet-1) Tekster Lost In Your Love-1 (Tapt i kjærlighet-1) Tekster-2