A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Living the Legacy-1 (Lever eldre-1) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: Point of Grace-3 (Punkt av nåde-3)

My father knew it
Tekster betyr: Min far visste det.
And his before him
Tekster betyr: Og hans åsyn
And it goes way back down the line
Tekster betyr: Og det går helt tilbake ned linjen
They had a vision
Tekster betyr: De hadde en visjon
A prayer for the future
Tekster betyr: En bønn for fremtiden
For what I would believe in time
Tekster betyr: For hva jeg ville tro på tid
Now I'm not perfect
Tekster betyr: Nå er jeg ikke perfekt
Life's not easy
Tekster betyr: Livet er ikke lett
But I wouldn't take the world for what they gave to me
Tekster betyr: Men jeg ville ikke ta verden for hva de ga til meg

[Chorus]
Tekster betyr: [Refrenget]
I'm living the legacy
Tekster betyr: Jeg lever arven
Walking the path that the faithful have laid down
Tekster betyr: Gå banen som trofast har lagt ned
I'm living the legacy
Tekster betyr: Jeg lever arven
Finding the hope that my fathers found
Tekster betyr: Finne håp om at mine fedre funnet
I am standing tall when I'm on my knees
Tekster betyr: Jeg står høyt når jeg er på knærne
I'm living the legacy
Tekster betyr: Jeg lever arven

Something in common
Tekster betyr: Noe til felles
Deep inside me
Tekster betyr: Dypt inni meg
With those before me who are gone
Tekster betyr: Med dem før meg som borte
Gives me the vision
Tekster betyr: Gir meg visjon
Fills me with a passion
Tekster betyr: Fyller meg med en lidenskap
To make the message carry on
Tekster betyr: Å gjøre meldingen Drive
Now I'm not perfect
Tekster betyr: Nå er jeg ikke perfekt
Life's not easy
Tekster betyr: Livet er ikke lett
But for the future's sake I'm gonna do the best I can
Tekster betyr: Men for framtidens skyld vil jeg skal gjøre best jeg kan

[Chorus (3X)]
Tekster betyr: [Chorus (3 X)]
Living the Legacy-1 (Lever eldre-1) Tekster

Album fra Nådens punkt