A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Little Town-5 (Lille byen-5) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: Tennessee Christmas: A Holiday Collection (Tennessee Christmas: En ferie samling)

Oh, little town of Bethlehem
Tekster betyr: Oh, lille byen Betlehem
How still we see thee lie
Tekster betyr: Hvordan fortsatt ser vi deg ligge
Above thy deep and dreamless sleep
Tekster betyr: Over din dyp og drømmeløs søvn
The silent stars go by
Tekster betyr: Stille stjerner gå av

Yet in thy dark streets shineth
Tekster betyr: Ennå skinner i din mørke gatene
The everlasting light
Tekster betyr: Evig lys
The hopes and fears of all the years
Tekster betyr: Håp og frykt for alle årene
Are met in thee tonight
Tekster betyr: Er oppfylt i deg i kveld

For Christ is born of Mary
Tekster betyr: For Kristus er født av Maria
And gathered all above
Tekster betyr: Og samlet alt over
While mortals sleep the angels keep
Tekster betyr: Mens dødelige sover holde englene
Their watch of wond'ring love
Tekster betyr: Se sine wond'ring kjærlighet

Oh, morning stars together
Tekster betyr: Oh, stjerner morgenen sammen
Proclaim the holy birth
Tekster betyr: Forkynne hellige fødselen
And praises sing to God, the King
Tekster betyr: Og synge lovsanger til Gud, kongen
And peace to men on earth
Tekster betyr: Og fred til menneskene på jorden


Little Town-5 (Lille byen-5) Tekster

Album fra Nådens punkt