A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-9 (Lys av verden-9) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: A Christmas Story-1 (Christmas Story-1)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Tekster betyr: Lys av verden, skinner ned på Betlehem
God in His glory has sent us a Son
Tekster betyr: Gud i sin herlighet har sendt oss en sønn
Shout from on high, out in the street
Tekster betyr: Rope fra høye ut i gaten
Jesus, our Savior is born
Tekster betyr: Jesus, vår frelser er født

Bright shining star, shine down on everyone
Tekster betyr: Lyse skinnende stjerne, skinne ned på alle
God in His mercy has sent us a Son
Tekster betyr: Gud i sin nåde har sendt oss en sønn
The shepherds will cry, praise to the Lord
Tekster betyr: Hyrdene vil gråte prise Herren
Jesus, our Savior is born
Tekster betyr: Jesus, vår frelser er født

Alleluia, baby Jesus
Tekster betyr: Alleluia, Jesusbarnet
Alleluia, baby Jesus
Tekster betyr: Alleluia, Jesusbarnet
Jesus, our Savior is born
Tekster betyr: Jesus, vår frelser er født
Sing Alleluia
Tekster betyr: Synge Alleluia

Light of the world, shine down on Bethlehem
Tekster betyr: Lys av verden, skinner ned på Betlehem
God in His glory has sent us a Son
Tekster betyr: Gud i sin herlighet har sendt oss en sønn
Shout from on high and out in the street
Tekster betyr: Rope fra høye og ut i gaten
Jesus, our Savior
Tekster betyr: Jesus, vår frelser

No, don't you know He's born
Tekster betyr: Nei, vet du han er født
Don't you know
Tekster betyr: Vet dere ikke

Alleluia, baby Jesus
Tekster betyr: Alleluia, Jesusbarnet
Alleluia, baby Jesus
Tekster betyr: Alleluia, Jesusbarnet
Jesus, our Savior is born
Tekster betyr: Jesus, vår frelser er født
Sing Alleluia
Tekster betyr: Synge Alleluia

Alleluia, baby Jesus
Tekster betyr: Alleluia, Jesusbarnet
Alleluia, baby Jesus
Tekster betyr: Alleluia, Jesusbarnet
Jesus, our Savior is born
Tekster betyr: Jesus, vår frelser er født
Sing Alleluia
Tekster betyr: Synge Alleluia

Joy to the world
Tekster betyr: Glede til verden

Light of the World-9 (Lys av verden-9) Tekster

Album fra Nådens punkt