A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Choose You-10 (Jeg velger du-10) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Skru opp musikken: treff på punktet av nåde-2)

All our mind's attention
Tekster betyr: Alle våre sinn oppmerksomhet
All our hearts affection
Tekster betyr: Alle våre hjerter hengivenhet
Every heart-cry, every rhyme
Tekster betyr: Hvert hjerte-cry, hver rim
Everybody's worshipping something
Tekster betyr: Alle er tilbe noe
All our life's devotion
Tekster betyr: Alle våre livets hengivenhet
Has been set in motion
Tekster betyr: Har blitt satt i bevegelse
Religions dozen for a dime
Tekster betyr: Religioner dusin for en krone
Everybody's worshipping something
Tekster betyr: Alle er tilbe noe
'Cause that's what we were made to do
Tekster betyr: Fordi det er hva vi ble gjort for å gjøre

[Chorus]
Tekster betyr: [Refrenget]
And I choose You
Tekster betyr: Og jeg velger du
All my attention, affection
Tekster betyr: All min oppmerksomhet, hengivenhet
And all my devotion's for You
Tekster betyr: Og alle min hengivenhet for deg
If everybody's worshipping something
Tekster betyr: Hvis alle er tilbe noe
I choose You
Tekster betyr: Jeg velger du
You are beyond conception
Tekster betyr: Du er utover oppfatning
Defying definition
Tekster betyr: Trosse definisjon
And You knew me before time
Tekster betyr: Og du visste meg før
Centuries of pagans
Tekster betyr: Århundrer med hedningene
Idols fill the nations
Tekster betyr: Avguder fylle nasjoner
But You are Lord to me and mine
Tekster betyr: Men du er Herren til meg og mine
Everybody's worshipping something
Tekster betyr: Alle er tilbe noe
'Cause that's what we were made to do...oh oh
Tekster betyr: Fordi det er hva vi ble gjort for å gjøre... oh oh

[Chorus]
Tekster betyr: [Refrenget]
Before I chose You, You first chose me
Tekster betyr: Før jeg valgte deg, valgte du først meg
I worship You, You alone are worthy
Tekster betyr: Jeg tilber du, du alene er verdig
You alone deserve it-all of my worship
Tekster betyr: Du fortjener det-alt på min tilbedelse
Lord I choose You
Tekster betyr: Herre velger jeg du
I Choose You-10 (Jeg velger du-10) Tekster

Album fra Nådens punkt