A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Rest Ye Merry Gentlemen-50 (Gud resten dere glade herrer-50) Tekster

Artister: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumet: Nat & Dean At Christmas-2 (NAT & ved julen-2)

God rest ye merry, gentlemen let nothing you dismay
Tekster betyr: Gud resten dere gledelig, herrer la ingenting du misnøye
Remember, Christ our Savior was born on Christmas day
Tekster betyr: Husk, Christ Frelseren ble født på juledag
To save us all from Satan's power when we were gone astray
Tekster betyr: Å spare oss alle fra Satans makt når vi var kommet på avveie
O tidings of comfort and joy, comfort and joy, O tidings of comfort and joy
Tekster betyr: O budskap om trøst og glede, komfort og glede, O budskap om trøst og glede

From God our Heavenly Father a blessed Angel came
Tekster betyr: En velsignet engel kom fra Gud vår himmelske Fader
And unto certain shepherds brought tidings of the same
Tekster betyr: Og til visse shepherds budskap av samme
How that in Bethlehem was born the Son of God by name
Tekster betyr: Hvordan i Betlehem ble født Guds sønn ved navn
O tidings of comfort and joy, comfort and joy, O tidings of comfort and joy
Tekster betyr: O budskap om trøst og glede, komfort og glede, O budskap om trøst og glede

Now to the Lord sing praises all you within this place
Tekster betyr: Nå til Herren lovsanger synge dere i dette stedet
And with true love and brotherhood each other now embrace
Tekster betyr: Og med ekte kjærlighet og brorskap hverandre nå omfavner
This holy tide of Christmas all other doth deface
Tekster betyr: Denne hellige tidevann av julen alle andre utviske
O tidings of comfort and joy, comfort and joy, O tidings of comfort and joy
Tekster betyr: O budskap om trøst og glede, komfort og glede, O budskap om trøst og glede
God Rest Ye Merry Gentlemen-50 (Gud resten dere glade herrer-50) Tekster

Album fra NAT King Cole