A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-3 (Fryktløse hjertet-3) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: How You Live-1 (Hvor du bor-1)

For even the most trusting soul
Tekster betyr: For selv de mest tillitsfulle sjel
This world can be a scary place
Tekster betyr: Denne verden kan være et skummelt sted
So much that we can't control
Tekster betyr: Så mye at vi ikke kan styre
In every moment that we face
Tekster betyr: I hvert øyeblikk som vi står overfor

When a thousand what ifs
Tekster betyr: Når tusen hva ifs
Whisper in our ears
Tekster betyr: Hviske i ørene våre
We remember who's we are
Tekster betyr: Vi husker hvem er vi er
And watch them disappear
Tekster betyr: Og se dem forsvinne

I wanna live with a fearless heart
Tekster betyr: Jeg ønsker å leve med en uredd hjerte
Courage that's coming from trust in God
Tekster betyr: Motet som kommer fra tillit til Gud
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Tekster betyr: Det er stadig veilede meg om veien kan synes mørke
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Tekster betyr: Jeg ønsker å leve, ønsker å leve med en uredd hjerte

There are worries chasing everyone
Tekster betyr: Det er bekymringer jage alle
It's evident in times like these
Tekster betyr: Det er tydelig i tider som disse
But I have found the confidence that comes
Tekster betyr: Men jeg har funnet tilliten som kommer
From time I spend on my knees
Tekster betyr: Fra tid bruker jeg på knærne

There's a truth I'm holding onto
Tekster betyr: Det er en sannhet som jeg holder på
As these days unfold
Tekster betyr: Som disse dager brette
Greater is He, God is in you
Tekster betyr: Større er han, Gud er i deg
And hear it in the world
Tekster betyr: Og høre det i verden

I wanna live with a fearless heart
Tekster betyr: Jeg ønsker å leve med en uredd hjerte
Courage that's coming from trust in God
Tekster betyr: Motet som kommer fra tillit til Gud
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Tekster betyr: Det er stadig veilede meg om veien kan synes mørke
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Tekster betyr: Jeg ønsker å leve, ønsker å leve med en uredd hjerte

He's my strength, He's my shelter
Tekster betyr: Han er min styrke, han er min ly
He is with me all the way
Tekster betyr: Han er med meg helt
He's my light and my salvation
Tekster betyr: Han er mitt lys og min frelse
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
Tekster betyr: Som skal jeg være redd for hvem skal jeg frykte?

I wanna live with a fearless heart
Tekster betyr: Jeg ønsker å leve med en uredd hjerte
Courage that's coming from trust in God
Tekster betyr: Motet som kommer fra tillit til Gud
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
Tekster betyr: Det er stadig veilede meg om veien kan synes mørkt, ja

I wanna live with a fearless heart
Tekster betyr: Jeg ønsker å leve med en uredd hjerte
Courage that's coming from trust in God
Tekster betyr: Motet som kommer fra tillit til Gud
It's constantly guiding me though the road is dark
Tekster betyr: Det er stadig veilede meg om veien er mørk
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Tekster betyr: Jeg ønsker å leve, ønsker å leve med en uredd hjerte

With a fearless heart, with a fearless heart
Tekster betyr: Med en uredd hjerte, med en uredd hjerte
With a fearless heart
Tekster betyr: Med en uredd hjerte


Fearless Heart-3 (Fryktløse hjertet-3) Tekster Fearless Heart-3 (Fryktløse hjertet-3) Tekster-2

Album fra Nådens punkt