A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Coventry Carol-4 (Coventry Carol-4) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: A Christmas Story (En Christmas Story)

Lullay, Thou little tiny Child
Tekster betyr: Lullay, du lille lille barn
By, by, lully, lullay
Tekster betyr: Av, ved, lully, lullay
Lullay, Thou little tiny Child
Tekster betyr: Lullay, du lille lille barn
By, by, lully, lullay
Tekster betyr: Av, ved, lully, lullay
O sisters too, how may we do
Tekster betyr: O søstre også, hvordan kan vi gjøre
For to preserve this day
Tekster betyr: For å bevare denne dagen
This poor youngling for whom we sing
Tekster betyr: Denne fattige youngling som vi synger
By, by, lully, lullay
Tekster betyr: Av, ved, lully, lullay
Herod the king, in his raging
Tekster betyr: Herodes kongen i hans rasende
Charged he hath this day
Tekster betyr: Belastet han har i dag
His men of might, in his own sight
Tekster betyr: Hans menn med makt, i hans egne øyne
All young children to slay
Tekster betyr: Alle barn å drepe
That woe is me, poor Child for Thee!
Tekster betyr: Den ve er meg, fattige barn for deg!
And ever morn and day
Tekster betyr: Og noen gang morgen og dag
For thy parting neither say nor sing
Tekster betyr: For din avskjed ikke sier eller synge
By, by, lully, lullay
Tekster betyr: Av, ved, lully, lullay
Coventry Carol-4 (Coventry Carol-4) Tekster

Album fra Nådens punkt