A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Breath of Heaven (Mary's Song)-2 (Breath of Heaven (Mary's Song)-2) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: Tennessee Christmas: A Holiday Collection-1 (Tennessee Christmas: En ferie Collection-1)

I have traveled many moonless nights
Tekster betyr: Jeg har reist mange moonless netter
Cold and weary with a babe inside
Tekster betyr: Kaldt og slitne med en babe i
And I wonder what I've done
Tekster betyr: Og jeg lurer på hva jeg har gjort
Holy Father, You have come
Tekster betyr: Hellige Fader, du har kommet
Chosen me now to carry Your Son
Tekster betyr: Valgt meg nå for å bære din sønn

I am waiting in a silent prayer
Tekster betyr: Jeg venter i en stille bønn
I am frightened by the load I bear
Tekster betyr: Jeg er skremt av lasten jeg bærer
In a world as cold as stone
Tekster betyr: I en verden så kald som stein
Must I walk this path alone
Tekster betyr: Jeg må gå banen alene
Be with me now, be with me now
Tekster betyr: Bli med meg nå, bli med meg nå

Breath of heaven
Tekster betyr: Pust av himmelen
Hold me together
Tekster betyr: Holde meg sammen
Be forever near me
Tekster betyr: Alltid være i nærheten
Breath of heaven
Tekster betyr: Pust av himmelen

Breath of heaven
Tekster betyr: Pust av himmelen
Light in my darkness
Tekster betyr: Lys i min mørke
Pour over me Your holiness
Tekster betyr: Hell over meg din hellighet
For Your holy breath of heaven
Tekster betyr: For hellige pusten himmelens

Do You wonder as You watch my face
Tekster betyr: Lurer du mens du ser ansiktet mitt
If a wiser one should have had my place
Tekster betyr: Hvis en klokere skulle fått meg
But I offer all I am for the mercy of Your plan
Tekster betyr: Men jeg har alt jeg nåde av din plan
Help me be strong, help me be help me
Tekster betyr: Hjelpe meg sterk, hjelp meg være hjelp meg

Breath of heaven
Tekster betyr: Pust av himmelen
Hold me together
Tekster betyr: Holde meg sammen
Be forever near me
Tekster betyr: Alltid være i nærheten
Breath of heaven
Tekster betyr: Pust av himmelen

Breath of heaven
Tekster betyr: Pust av himmelen
Light in my darkness
Tekster betyr: Lys i min mørke
Pour over me Your holiness
Tekster betyr: Hell over meg din hellighet
For Your holy breath of heaven
Tekster betyr: For hellige pusten himmelens


Breath of Heaven (Mary's Song)-2 (Breath of Heaven (Mary's Song)-2) Tekster

Album fra Nådens punkt