A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-77 (Blå himmel-77) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: Free to Fly-1 (Gratis å Fly-1)

On days of gray
Tekster betyr: På dager med grå
When doubt clouds my view
Tekster betyr: Når tvil skyer mitt syn
It's so hard to see past my fears
Tekster betyr: Det er så vanskelig å se forbi min frykt
My strength seems to fade
Tekster betyr: Min styrke synes å falme
And it's all I can do
Tekster betyr: Og det er alt jeg kan gjøre
To hold on, 'til the light reappears
Tekster betyr: Å holde på til lys vises
Still, I believe though some rain's bound to fall
Tekster betyr: Likevel, jeg tror selv om regn er bundet å falle
That you're here next to me
Tekster betyr: At du er her ved siden av meg
And you're over it all
Tekster betyr: Og du er over alt

[Chorus]
Tekster betyr: [Refrenget]
Lord, the sky's still blue
Tekster betyr: Herre, er himmelen fortsatt blå
For my hope is in you
Tekster betyr: Mitt håp er i deg
You're my joy
Tekster betyr: Du er min glede
You're the dream that's still alive
Tekster betyr: Du er drømmen som er fortsatt i live
Like the wind at my back
Tekster betyr: Som vinden på ryggen
And the sun on my face
Tekster betyr: Og solen på ansiktet mitt
You are life
Tekster betyr: Du er livet
You're grace
Tekster betyr: Din nåde
You are blue skies
Tekster betyr: Du er blå himmel
You're my blue skies
Tekster betyr: Du er min blå himmel

When nights are long
Tekster betyr: Når nettene er lang
Seems the dark has no end
Tekster betyr: Synes mørket har ingen ende
Still we walk on in light of the truth
Tekster betyr: Vi går på i lys av sannheten
For waiting beyond
Tekster betyr: For å vente utenfor
Where the morning begins
Tekster betyr: Hvor om morgenen begynner
Is the dawn, and you're mercy anew
Tekster betyr: Daggry, og du er nåde på nytt
Oh, to believe we're alive in you're love
Tekster betyr: Oh, for å tro vi er i live i du er kjærlighet
There is so much to see
Tekster betyr: Det er så mye å se
If we keep looking up
Tekster betyr: Hvis vi holde ser opp

[Chorus]
Tekster betyr: [Refrenget]

You fill the heavens with hope and a higher love
Tekster betyr: Du fyller himmelen med håp og en høyere love
A picture, a promise for life
Tekster betyr: Et bilde, et løfte for livet
Blue Skies-77 (Blå himmel-77) Tekster Blue Skies-77 (Blå himmel-77) Tekster-2

Album fra Nådens punkt