A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Because You Are-2 (Fordi du er-2) Tekster

Artister: Point of Grace (Nådens punkt)

Albumet: How You Live-2 (Hvor du bor-2)

Infinite beauty, humbly and faint
Tekster betyr: Uendelig skjønnhet, ydmykt og svak
In a mortal and breakable body You came
Tekster betyr: I et dødelig og skrøpelig legeme kom du
To rescue our souls from the debts they were in
Tekster betyr: Å redde våre sjeler fra gjelden de var i
Because of, in spite of, to cover my sins
Tekster betyr: Av, til tross for å dekke mine synder

Master and servant together in one
Tekster betyr: Master og tjener sammen i en
Come to redeem what our hearts had undone
Tekster betyr: Komme hva våre hjerter hadde ugjort
Saviour of all, come to gather his kin
Tekster betyr: Frelser alt, kommer til å samle sine
Because of, in spite of, to cover my sins
Tekster betyr: Av, til tross for å dekke mine synder

Holy, unbreakable, infinite God
Tekster betyr: Hellige, uknuselige, uendelig Gud
Ever unchanging in all that You are
Tekster betyr: Noensinne uforanderlige i alle du
Light of the world and the sun and the stars
Tekster betyr: Lys av verden og solen og stjernene
You are I am and I am because You are
Tekster betyr: Du er jeg og jeg fordi du er

Shepherd and pastured a wandering sheep
Tekster betyr: Shepherd og pastured vandrende sau
Gave up His life so our own we could keep
Tekster betyr: Ga opp sitt liv så våre egne kan vi holde
Soldier in battle for souls He might win
Tekster betyr: Soldat i kampen for sjeler vinne
Because of, in spite of, to cover my sins
Tekster betyr: Av, til tross for å dekke mine synder

Holy, unbreakable, infinite God
Tekster betyr: Hellige, uknuselige, uendelig Gud
Ever unchanging in all that You are
Tekster betyr: Noensinne uforanderlige i alle du
Light of the world and the sun and the stars
Tekster betyr: Lys av verden og solen og stjernene
You are I am and I am because You are
Tekster betyr: Du er jeg og jeg fordi du er

Humbly forsaking His heavenly seat
Tekster betyr: Ydmykt sviktet sitt himmelske sete
Beaten, bloodied and washing my feet
Tekster betyr: Slått, blodige og vaske føttene
Opened our eyes to what loving it means
Tekster betyr: Åpnet våre øyne for hva elsker det betyr
The blood on my hands is what washes me clean
Tekster betyr: Blod på hendene mine er hva vasker meg ren

Holy, unbreakable, infinite God
Tekster betyr: Hellige, uknuselige, uendelig Gud
Ever unchanging in all that You are
Tekster betyr: Noensinne uforanderlige i alle du
Light of the world and the sun and the stars
Tekster betyr: Lys av verden og solen og stjernene
You are I am and I am because You are
Tekster betyr: Du er jeg og jeg fordi du er

Holy, unbreakable, infinite God
Tekster betyr: Hellige, uknuselige, uendelig Gud
Ever unchanging in all that You are
Tekster betyr: Noensinne uforanderlige i alle du
Light of the world and the sun and the stars
Tekster betyr: Lys av verden og solen og stjernene
You are I am and I am
Tekster betyr: Du er jeg og jeg
You are I am and I am because You are
Tekster betyr: Du er jeg og jeg fordi du er
Because You Are-2 (Fordi du er-2) Tekster Because You Are-2 (Fordi du er-2) Tekster-2

Album fra Nådens punkt