A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Go to My Head-110 (Ga je naar mijn hoofd-110) Songtekst

Kunstenaars: Charlie Kohlhase (Charlie Kohlhase)

Album: Research and Development (Onderzoek en ontwikkeling)

You go to my head
Songtekst betekenis: Ga je naar mijn hoofd
And you linger like a haunting refrain
Songtekst betekenis: En u hangen zoals een beklijvende onthouden
And I find you spinning round in my brain
Songtekst betekenis: En ik vind je spinnen rond in mijn hersenen
Like the bubbles in a glass of champagne
Songtekst betekenis: Als de bubbels in een glas champagne

You go to my head
Songtekst betekenis: Ga je naar mijn hoofd
Like a sip of sparkling burgundy brew
Songtekst betekenis: Als een slokje van het bruisend Bourgondië brouwen
And I find the very mention of you
Songtekst betekenis: En ik vind het noemen van u
Like the kicker in a julep or two
Songtekst betekenis: Als de kicker in een julep of twee

The thrill of the thought
Songtekst betekenis: De sensatie van de gedachte
That you might give a thought to my plea, cast a spell over me
Songtekst betekenis: Dat kan je een gedachte aan mijn pleidooi, cast een vloek over mij
Still I say to myself get a hold of yourself
Songtekst betekenis: Ik wil nog steeds zelf krijgen een greep van jezelf
Can't you see that it never can be?
Songtekst betekenis: Zie je niet dat het nooit kan zijn?

You go to my head
Songtekst betekenis: Ga je naar mijn hoofd
With a smile that makes my temperature rise
Songtekst betekenis: Met een glimlach maakt dat mijn temperatuurstijging
Like a summer with a thousand July's
Songtekst betekenis: Als een zomer met duizend juli de
You intoxicate my soul with your eyes
Songtekst betekenis: Bedwelmt u mijn ziel met je ogen

Though I'm certain that this heart of mine
Songtekst betekenis: Hoewel ik ben ervan overtuigd dat dit hart van mij
Hasn't a ghost of a chance in this crazy romance
Songtekst betekenis: Niet een spook van een kans heeft in deze gekke romance
You go to my head
Songtekst betekenis: Ga je naar mijn hoofd
You go to my head
Songtekst betekenis: Ga je naar mijn hoofd
You Go to My Head-110 (Ga je naar mijn hoofd-110) Songtekst