A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Ja, ik ben van mening-1) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: Free to Fly-1 (Vrij om te vliegen-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Songtekst betekenis: Woorden & muziek door joel lindsay & tony hout

When I said that I would follow
Songtekst betekenis: Toen ik zei dat ik zou volgen
It was with an honest heart
Songtekst betekenis: Het was met een eerlijke hart
But I didn't fully understand the cost
Songtekst betekenis: Maar ik begreep volledig niet de kosten
'cause there are saints throughout the ages
Songtekst betekenis: want er heiligen door de eeuwen heen zijn
And there are those today
Songtekst betekenis: En er zijn mensen vandaag
Who show us what it really means to carry the cross
Songtekst betekenis: Die laten ons zien wat het werkelijk betekent om het Kruis dragen
That only fuels my devotion
Songtekst betekenis: Dat brandstoffen alleen mijn toewijding
No matter what comes I will say
Songtekst betekenis: Geen kwestie wat komt zal ik zeggen

(chorus)
Songtekst betekenis: (koor)
Yes, I believe
Songtekst betekenis: Ja, ik geloof
I believe with all that is in me
Songtekst betekenis: Ik denk dat met alles wat in me
Yes, I believe
Songtekst betekenis: Ja, ik geloof
Though the world rises up against me
Songtekst betekenis: Hoewel de wereld tegen me stijgt
I will be faithful
Songtekst betekenis: Ik zal trouw
To the choice I have made
Songtekst betekenis: De keuze die ik heb gemaakt
I am determined
Songtekst betekenis: Ik ben vastbesloten
I will not be ashamed
Songtekst betekenis: Ik zal niet moeten schamen
To live so the whole world can see
Songtekst betekenis: Om te leven zodat de hele wereld kan zien
That yes, I believe
Songtekst betekenis: Dat ja, ik geloof

There will never be a reason
Songtekst betekenis: Er zullen nooit een reden
To lose this confidence
Songtekst betekenis: Om te verliezen dit vertrouwen
For I have found where my assurance lies
Songtekst betekenis: Want ik heb gevonden waar mijn verzekering ligt
It is not in my own power
Songtekst betekenis: Het is niet in mijn eigen kracht
But in who my savior is
Songtekst betekenis: Maar in die mijn Verlosser is
And the truth of this conviction
Songtekst betekenis: En de waarheid van deze overtuiging
Makes me shout to the sky
Songtekst betekenis: Maakt me schreeuwen naar de hemel

(repeat chorus)
Songtekst betekenis: (Herhaal koor)

Yes, I believe he is risen
Songtekst betekenis: Ja, ik geloof dat hij is opgestaan
Yes, I believe we are forgiven
Songtekst betekenis: Ja, ik geloof dat wij zijn vergeven
Yes, I believe and one day we'll see him
Songtekst betekenis: Ja, ik ben van mening en een dag dat we zullen zien hem
And together we'll say
Songtekst betekenis: En samen zullen we zeggen

(repeat chorus)
Songtekst betekenis: (Herhaal koor)

Yes, I Believe-1 (Ja, ik ben van mening-1) Songtekst Yes, I Believe-1 (Ja, ik ben van mening-1) Songtekst-2 Yes, I Believe-1 (Ja, ik ben van mening-1) Songtekst-3 Yes, I Believe-1 (Ja, ik ben van mening-1) Songtekst-4

Meer Albums van Punt van Grace